May 1, 2010

متن پیاده شده روز شنبه 11 اردیبهشت 1389

سلام
شنبه 11 اردی‌بهشت 89، اول ماه می 2010 میلادی
امروز در مورد شش موضوع صحبت می‌کنیم

بیانیه ی آقای کروبی به مناسبت روز کارگر
آقای کروبی به مناسبت روز کارگر بیانیه ای داده‌اند که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنم. در اینجا تنها به یک نکته‌ای که آقای کروبی به درستی روی آن دست گذاشته است اشاره می‌کنم که آیا با حاکمیت مطلق نظامی ها بر اقتصاد، حقوق کارگران تأمین می شود؟ که به نظر من پاسخ نه است. به ویژه که می‌بینیم نظامی ها و سپاهی ها با اسلحه و دستبند وارد اقتصاد شده و کارخانجات و پروژه های کشور را تحت اختیار گرفتند و دیگر نه تاب تحمل رقیبی را دارند و نه اجازه نمی‌دهند که مثلاً کارگران بخواهند از حقوق خود دفاع کنند. فرض کنید، همین مثالی که هفته ی گذشته داشتیم که کارگران کشتی سازی بندرعباس به یک تجمع سیصد نفری دست زدند و در حال اخراج از کار هستند، از آنجاییکه شرکتشان زیرمجموعه ی صدرا و در اختیار سپاه بوده و سپاه هم به زور و زندان مجهز است بنابراین دلیلی نمی‌بیند که بخواهد حق کارگران را ادا کند. به اضافه ی اینکه این حاکمیت مطلق سپاه بر اقتصاد باعث رواج فساد شده و حق مردم و کارگران توسط عده‌ای خورده می شود. در هر صورت آقای کروبی در آستانه ی روز کارگر انگشت بر نقطه ی درستی گذاشته است و نکته ی بسیار دقیقی مطرح کرده‌اند که یک بخشی مبارزات ما را به خود اختصاص خواهد داد که آن هم نفی تسلط نظامیان بر اقتصاد است و در حرکت‌ های آینده در راستای بایکوت کردن حضور نظامیان یعنی سپاهی ها در اقتصاد این اصل را باید در نظر بگیریم


شعار الله اکبر، آکسیونی موثر
کمیته ی اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران، کمیته ای که در اطلاعیه ی اول خود اعلام کرده است که اعضای آن مخفی بوده و سعی دارد که پیشنهادهای مناسب برای جنبش ارائه کند، برای اعلام همبستگی با کارگران، معلمان و زندانیامان از مردم دعوت کرده بود که شب گذشته بر روی پشت‌بام ها الله اکبر بگویند که بنا به گزارش آژانس خبر در میدان امام حسین (ع) در تهران، در محله ی جوادیه در جنوب تهران، خیابان کارگر تهرانپارس و بسیاری از نقاط دیگر مردم الله اکبر گفتند. بعد از 30 خرداد سال خونبار سال پیش که حکومت با ایجاد یک نوع حکومت نظامی و رعب و وحشت قصد سرکوب جنبش را داشت، یکی از آکسیون های مؤثر ما همین الله اکبر بر سر بام ها بود. کاری که هم همبستگی میان مردم را تقویت می‌کند و هم خطر ندارد. با کمک هم آکسیون بود که رفته‌رفته آن جو وحشت را شکستیم و با شعار نویسی و تظاهرات پراکنده آکسیون ها را به حرکت‌های بزرگ‌تر بعدی وصل کردیم. این بار هم بعد از همه ی هارت و پورت های حکومت که دائماً به همدیگر تبریک می‌گویند که به‌به ما زدیم مردم را و سرکوب کردیمشان، حرکتی که جنبش دنبال می‌کند خواهد توانست رعب و وحشتی که آقایان با هزینه‌های گزاف و کشتار و زندانی کردن سعی در ایجاد آن بودند را بشکند و برای حرکت‌های بزرگ‌تر آماده شود

گسترش شعارنویسی در تهران
خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه شعارنویسی در تهران گسترش پیدا کرده . به ویژه در جنت آباد، بزرگراه والفجر، بزرگراه آیت الله کاشانی و نقاط دیگر که به مناسبت روز کارگر شعارهایی نوشته شده است که یکی از آن‌ها را که جالب بود می‌خوانم: سید علی غارتگر، پس بده حق کارگر. به نظر من محتوای این شعار هم درست است، چرا که تمام آن بخشی هایی که حق کارگران را ضایع می‌کنند و همانطور که آقای کروبی می‌گوید حاکمیت مطلق سپاه بر اقتصاد زیز نظر شخص آقای خامنه ای کار می‌کنند پس این شعار، شعار درستی است چرا که او و سازمان های زیر نظر او هستند که حق کارگران را ضایع می‌کنند

مهندس موسوی نفر اول نظرسنجی تایم
آقای مهندس موسوی در نظر سنجی مجله ی تایم با ششصد هزار رأی اختلاف به طور مطلق نفر اول در بین صد نفری شد که در سال گذشته در دنیا تأثیر داشتند. خانم رهنورد هم رتبه ی هفدهم را آوردند و من از همین جا باید خسته نباشید بگویم به همه ی بچه‌هایی که یکبار دیگر نشان دادند ما بی شماریم، متحد هستیم و در ایران در سراسر دنیا صدای خود را با جنبش سبز بلند می‌کنیم و نشان می‌دهیم که نه تنها حرف اول را در ایران می‌زنیم بلکه کسی را که به عنوان رئیس جمهور خود قبولش داریم به عنوان تاثیرگذارترین فرد در دنیا هم می‌توانیم معرفیش کنیم

اعتراض کارگران در اهواز
کارگران ترمینال زاگرس در اهواز که قبلاً هم برای حقوق معوقه ی خود راهپیمایی کرده بودند در بلوار پاسداران اهواز دوباره دست به راهپیمایی زده و خواستار حقوق خود شدند

دعوت به اعتصاب سریع
کمیته ی اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران برای امروز دعوت به اعتصاب سریع کرده است. این کار در لهستان توسط آدام میچنیک پایه ریزی شد که در برابر حکومت های سخت‌گیر کارگران اعتصاب های 10 دقیقه‌ای را شروع کردند . امروز هم این کمیته ی اجرایی از مردم خواسته است که از ساعت 11 تا 11:30 هر کس در هر جایی که هست دست از کار بکشد یا ترافیک در خیابان‌ها کند بشود و رانندگان بوق بزنند و این ترتیب گام برای رفتن به سمت اعتصاب های عمومی برداشته شود

تحلیل فیلم مبارزات بی خشونت
نکته‌ای که در آخر می‌خواهم بگویم بحث تحلیل فیلم بود که از روزهای گذشته وعده کرده بودم که مجموع سؤالات را دسته بندی کرده و پاسخ آن‌ها را ارائه کنم. فیلم یازده دقیقه‌ای که آقای استیو یورک تهیه کرده و پاسخ به سؤالات در مورد مبارازت بدون خشونت است که برگردان به فارسی آن را خدمتان ارائه کردم اگر در یک نگاه کلان بخواهیم به آن نگاه کنیم آنچه که برای ما درس آموز بوده پنج نکته است که سعی می‌کنم دو نکته ی آن را امروز بگویم. نکته‌ی اول اینکه کارنامه مبارزات بی خشونت کارنامه ی کامیابی است که از مبارزات خشونت بار بسیار موفق تر بوده است. بخشی از سؤالاتی که مطرح شده است در این حول و حوش است که آیا در ایران در مقابل یک رژیم خشن و آدمکش، جنایتکار و متجاوز و ایران این مبارزات کارکرد دارد یا خیر؟ پاسخ فیلم آن است که بله، این قبیل مبارزات در مقابل حکومت های به سبک استالینی یا پینوشه هم پیروز شده است و تا به حال هم این پیگیری این مبارزات دستاوردهای زیادی برای جنبش خودمان در ایران داشته است. نکته ی دوم در مورد رهبری این‌گونه مبارزات است که باید گفت که یک رهبر کاریزماتیک یا یک رهبری واحد برای این مبارزات مطرح نیست. این بحث رهبری چون بحث حساسی است را به فردا موکول می‌کنم که به همراه سه بخش دیگر به آن می پردازم

تا فرد شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی