May 3, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1389

سلام
دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 – 3 می 2010 میلادی
ابتدا عذرخواهی می کنم که بازهم درسفرهستم و برنامه به لحاظ زمان و کیفیت نازل تراز روزهای قبل است. امروز راجع به 7 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع دوم: صحتبهای آقای کروبی در جمع ادوارتحکیم
آقای کروبی در صحبت با ادوارتحکیم بحث همه گیر شدن جنبش سبز را مطرح کرده، یعنی هم رشد جغرافیایی جنبش سبز و هم رشد آن در بین طبقات و گروه های اجتماعی. اگر به این دو، رشد کیفی جنبش یعنی سازمان دهی بهتر وارتقا دانش فعالین جنبش از مبارزات بی خشونت را اضافه کنیم، همان مسیر سه گانه ای است که جنبش باید طی کند تا به قدرت لازم برای به پایین کشیدن کودتاچی ها برسد. هم در روز کارگر وهم با حرکت معلم ها دیده شد که جنبش هم در طبقات جدید اجتماعی حرکت خوبی دارد و هم در سطح کشورامکان گسترش بیشتر را دارد.

موضوع دوم: نامه مجید توکلی به قاضی دادگاه
مجید توکلی که معروف به شرف جنبش دانشجویی کشوراست درنامه ای به قاضی دادگاه گفته هیچ اتهامی را نمی پذیرد ونکته جالبی را انگشت گذاشته که نفس فصل الخطاب گفتن (یعنی آن چیزی که رهبر دوست دارد بگوید)دیکتاتوری است. درمورد اتهام توهین به احمدی نژاد هم گفته من اصلا به آقای احمدی نژاد فکر نمی کنم چه برسد که بخواهم به او توهین کنم.
موضوع سوم: ادامه ماجراجویی سپاه در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن
ماجرای شبکه جاسوس سپاه در کویت ابعاد جدیدی پیدا کرده، 14 نفردیگردستگیرشده اند. پاره ای از وکلای مجلس کویت خواهان اخراج فوری سفیر ایران شده اند. این را اگرکنار این بگذایم که چندی پیش یک هواپیمای سپاه هم به نزدیکی ناوهای امریکایی رفته بود و امکان ایجاد درگیری پیش آمده بود وهمین طورکنارمسئله پولشویی دربحرین بگذاریم، مجموعا نشان می دهند که این ماجراجویی های سپاه نه فقط کشوررا با مخاطره روبرو می کند بلکه ایرانی های مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم با دردسرمواجه می کند.ضمن اینکه این احتمال هست که ژنرالهای فاسدی که در راس سپاه هستند وقتی از سرکوب جنبش مردم عاجز می شوند و خودشان را اینطور مشروعیت زدایی شده می بینند، ممکن است که دنبال جنگ خارجی و ماجرا جویی خارجی بگردند بلکه بتوانند برای خودشان مشروعیتی از قبال یک جنگ خارجی دست و پا کنند که باید به هوش بود.
موضوع چهارم: نامه خزعلی به لاریجانی وهشداربه تکرارجنایات کهریزک درسروش 111
آقای مهدی خزعلی در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که سروش 111 بازسازی شده کهریزک است و هشدار داده که ممکن است آن جنایت ها تکرارشود. البته اگر که صادق لاریجانی مثل داستان آقای رحیمی با یک دستور رهبری چشمش را نبندد و کناری بنشیند.
موضوع پنجم: شناسایی حسین طائب توسط یکی دیگراز قربانیان تجاوز
یکی دیگر از قربانیان تجاوزآقای حسین طائب فرمانده وقت بسیج و معاون امنیتی فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از روی عکس اش شناسایی کرده است. تاکنون دونفر از خانم ها او را شناسایی کرده اند. آقای حسین طائب که از جنایتکاران و چهره های اصلی کودتا و بسیار نزدیک به مجتبی خامنه ای پسر آقای خامنه ای است، به دلیل همین فسادها و تجاوزات مدتی است که ساکت شده و از جلوی چشم کنارش برده اند. اما اشتباه شان این است که او از جلوی چشم ملت کنارنخواهد رفت و چیزی نیست که بشود پنهان اش کرد. این را باید به خصوص به کسانی گفت که هنوز فکر می کنند می شود با سپاه یا بسیج که امثال این آدمها یا آقای نقدی در راس اش هستند همکاری کرد یا هنوز آبرویی دارند. سازمان هایی که یکسره جناتکار، متجاوز، ضد اخلاق ودین و انسانیت هستند.
موضوع ششم: حضور بی مورد احمدی نژاد درکنفرانس ان پی تی
در کنفرانس بررسی ان پی تی تنها دو کشور درسطح رهبران درخواست شرکت کرده اند یکی ایران و یکی تیمور شرقی در حالیکه به این کنفرانس هیچ ضرورتی ندارد که رئیس کشور برود و بیشتردر سطح وزرای خارجه وبحث کارشناسی است. آقای احمدی نژاد برای خودنمایی و یک سری حرفهای شلوغ بازی خواهد آمد. به قول دوستی به گدایی به در کاخ سفید می رود بلکه چیزی نصیب آن بشود. به هرحال قابل پیش بینی است که کسی او را تحویل نخواهد گرفت و یک حیثیت زدایی دیگر هم از آقای احمدی نژاد خواهد شد.
موضوع هفتم: تظاهرات در کابل علیه اعدام افغان ها در ایران
درکابل تظاهرات هزاران نفره ای دراعتراض به ایران شکل گرفته. مرگ بر احمدی نژاد گفته اند. برای این که در ایران افغانی ها را اعدام می کنند. صحبت ازمحکومیت به اعدام بیش از 3000 نفر است و ظاهرا تابه حال 40 نفر اعدام شده اند، اگر چه ایران اعدام 6 نفر را پذیرفته است. اما این موضوع حامد کرزای را که معروف است که به نوعی از ایران پول دریافت می کند با بن بست مواجه کرده است. چرا که افکار عمومی افغان ها علیه حکم اعدام شهروندان افغان جریحه دارشده است.
تا فردا شاد و موفق و سرافراز و پیروز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.