May 4, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 14 اردیبهشت 89

سلام
سه شنبه 14 اردیبهشت 89 و 4 می 2010
اول از همه عذرخواهی می کنم به خاطر ادامه سفر و کیفیت بد تصویر.
امروز راجع به هفت موضوع صحبت می کنیم .
تکثرگرایی ملی
موضوع اول این که آقای مهندس موسوی روز گذشته در جمع اصلاح طلبان استان آذربایجان صحبت هایی کرده که در آن اظهار ناامیدی کرده از این که رسانه های آزاد در ایران راه بیافتد و رسانه های دیجیتال و اینترنت را نقطه امید دانسته است. مهندس موسوی همین طور تاکید کرده که تجزیه طلبی جایی ندارد و زبان مادری را میراث ملی ما و تکثر گرایی را قدرت ملی ما دانسته است. ایشان همین طور تاکید کرده بر این که جنبش در میان مردم ادامه دارد و قدرت اش فقط در حضور خیابانی آن نیست.

حمله به معتمدی
نکته دوم این که آقای دکتر احمد معتمدی استاد برق دانشگاه امیرکبیر که قبلا در کابینه آقای خاتمی وزیر بوده روز گذشته در دفتر کارش با چاقو مورد سوءقصد قرار گرفته که البته حال ایشان خوشبخنانه رضایت بخش است اما جالب اینجاست که مسوولین دانشگاه گفته اند ضارب خصومت شخصی داشته در حالی که پسر ایشان گفته پدرم او را نمی شناسد و معلوم نیست در دانشگاهی که وقتی می خواهند مجید توکلی را دستگیر کنند ده ها مامور و دوربین وجود دارد چگونه چنین آدمی بدون مشکلی خودش را به دفتر آقای دکتر معتمدی رسانده است و اگر استاد ها نگرفته بودند احتمالا فرار هم می کرد اما دانشجویان دست به تحصن و تجمع و اعتزاض زدند که بسیار کار به جا و درستی هم کرده اند چرا که می توان این حمله را در راستای سیاست های لات بازی و آدمکشی حکوکت دانست.
احمدی نژاد در نیویورک
نکته سوم این که آقای احمدی نژاد بالاخره روز گذشته در سازمان ملل صحبت کرد و در واقع در نقش معاون وزیر خارجه کشورهای دیگر ظاهر شد. کشور میزبان آمریکا در حد وزیر امورخارجه شرکت کرد و ایران و تیمور شرقی هم تنها کشور هایی بودند که در حد رییس دولت شرکت کردند آقای احمدی نژاد به نیویورک رفت و در صحبت خودش باز هم حرف های کلی و جنجالی زد و این که کشورهای حق وتو بیرون بروند و دارندگان سلاح هسته ای از ان پی تی بیرون بروند در حالی که بیان گذار ان پی تی آمریکا بوده ولی نکته جالب این که دبیرکل سازمان ملل برای اولین بار قبل از صحبت آقای احمدی نژاد سالن را ترک کرد و رفت همین طور کشورهای آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از جمله مراکش.
نکته چهارم این که تجمع اعتراضی دستگیر شدگان روز کارگر که بیش از سی نفرذکر شده دیروز جلو زندان اوین برگزار شد .
نکته پنجم این که طرفداران دولت در مجلس می کوشند در انتخابات پیش روی هیات رییسه اگر نمی توانند آقای لاریجانی را برکنار کنند لااقل تضعیف کنند و با رای کمتری رییس مجلس شود که نشان دهند کشمکش ها ی درون حکومت ادامه دارد و روز به روز هم بد تر می شود.
نکته ششم این که به صورت ناگهانی فرمانده نیروی دریایی سپاه توسط آقای خامنه ای تعویض شد که بعضی ها آن را با مانور ها و ماجراجویی های سپاه در خلیج فارس بی ارتباط نمی دانند.
نکته آخری این که جوان وبلاگ نویسی در ارتباط با دزدین این مجسمه ها در شهر تهران نوشته بود براداران بسیجی این ها ساندیس نیست که بدزدید این ها تندیس است. این هم ماجرای عجیبی است.
تا فردا شاد پیروز ، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران ایرانی