May 10, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1389

سلام
دوشنبه 20اردیبهشت 1389 – 10 می 2010 میلادی
امروز درمورد 4 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول: اعدام 5 نفر از هموطنان در زندان اوین
روزگذشته درروزجهانی مادر 5 مادر درایران عزادارشدند وهزاران مادردیگر درهمدردی با آنها به عزا پرداختند. شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر،علی حیدریان، فرهاد وکیلی ومهدی اسلامی روزگذشته درزندان اوین اعدام شدند. با این 5 اعدام آماراعدام در ایران درسال جاری میلادی ازمرز 230 نفرگذشت. به دنبال اعدام این فرزاندان دلاور میهن درکردستان عزای عمومی اعلام شده. کردستان یکپارچه ملتهب است و در پاره ای شهرها مانند کامیاران و سنندج جوشدید امنیتی بیش ازجاهای دیگرکردستان است. من شخصا به خانواده های این عزیزان وهمه همرزمان و دوستان آنها تسلیت می گویم. همینطور تاکید می کنم که حکم غیرانسانی اعدام که شیوه حکومت جمهوری اسلامی است و- ازاین حیث ایران به نسبت جمعیت اش رتبه اول را دردنیا پیدا کرده - امری غیرانسانی وغیربشری است واعتراض همه را به دنبال دارد. تمام نهادهای طرفدارحقوق بشر، سازمان های مختلف بین اللملی و ایرانی ها درهمه جای دنیا صدای خودشان را به اعتراض بلند کرده اند. روزگذشته ایرانی ها دربسیاری ازشهرهای اروپا دست به اعتراض زده اند. ازجمله درشهرهای فرانکفورت، برلین، لندن و پاریس. که درپاریس به دلیل درگیری ای که با سفارت پیدا کرده بودند، جمعی ازایرانی ها دستگیر شدند. امروز دوشنبه ساعت 10 صبح جلوی دانشگاه تهران اعلام تجمع شده و قراراست که خانواده های این عزیزان اعدام شده هم به تهران بیایند و به جمع خانواده های زندانیان سیاسی و سایر کسانی که به این حکم غیرانسانی اعتراض دارند بپیوندند.
شب گذشته پاره ای نقاط تهران برسربامها الله اکبرگفته شد که بعضی ها پیشنهاد می کنند که تا 22 خرداد یا حتی تا 30 خرداد تداوم داشته باشد. درمورد برگزاری مراسم مختلف درماه خرداد پیشنهادات مختلفی می رسد که من سعی می کنم همه را جمع آوری کنم و به کسانی که دست اندرکارهستند منتقل کنم و وقتی هم که نهایی بشود خدمتتان ارائه کنم. به هرصورت وعده همیشگی الله اکبرگفتن برسربام ها ساعت 10 شب ابزار نیرومندی است که ما هم با آن همبستگی خودمان را اعلام می کنیم و صدای اعتراض مان را بلند می کنیم و تجربه هم نشان داده که بیشترین فرسایش را به کودتا چی ها وعمالشان ازاین طریق وارد می کنیم.
موضوع دوم: نامه آقای کروبی به دادستان تهران درباره آقای محمد داوری
آقای کروبی نامه ای به دادستان تهران درمورد آقای "محمد داوری" سردبیر"سهام نیوز" نوشته است. آقای محمد داوری فیلم کسانی را که پیش آقای کروبی به تظلم می آمدند ضبط می کرده است والان 8 ماه است که درزندان است وآقای کروبی درباره او به دادستان نامه نوشته و توضیح داده که "هرچه هست گردن من مهدی کروبی است واین چرخ تواب سازی را متوقف کنید. چه فایده دارد که به آدمها فشاربیاورید که بیایند درتلویزیون اعتراف کنند که آن تجاوزها وشکنجه ها و جنایت ها دروغ بوده." این کاری است که حکومت چندین ماه است می خواهد انجام بدهد. آقای کروبی به درستی توضیح داده که این اعترافات ساختگی به سبک بازجویان استالینی – که بعد ازاین که متهم را زیرفشار واداربه اعتراف کردند با او تمرین هم بکنند که ازحفظ کند و بعد بیاید جلوی دادگاه علنی بگوید - هیچ ارزشی ندارد. آنچنان که دادگاه های استالینی هم هیچ ارزشی برای حکومت استالینی درپی نداشت وآن دادگاه های فرمایشی بیش ازهرچیزی درمشروعیت زدایی از آن حکومت کمک کرد وهمان موقع هم دردنیا هیچ کس آنها را باور نمی کرد.آقای کروبی به درستی تاکید می کند که ملت ایران هم این ها را باور نمی کند. به نظرمی رسد فشارروی زندانی ها برای پخش پاره ای اعترافات ساختگی برای ماه خرداد که در پیش است افزایش پیدا کند. این تنها کاری است که این آقایان بلدند وبه نظرمن پخش این قبیل فیلم ها فقط به درد آن قشربسیاراندک حداکثر 7 درصدی می خورد که پشتیبان این آقایان هستند که ممکن است به تبلیغات این ها گوش کنند یا آنها را باورکنند.
موضوع سوم: اعلام حکم نهایی عبدلله مومنی و هنگامه شهیدی
حکم نهایی عبدالله مومنی سخنگوی ادواردفترتحکیم وحدت اعلام شد. 4 سال و 11 ماه زندان تعزیری برای آقای مومنی بریده شده که 23 ماه آن مربوط به حکم تعلیقی قبلی ایشان است. همینطورخانم هنگامه شهیدی روزنامه نگار شجاع ایرانی به شش سال زندان قطعی محکوم شده است. وکلای این مبارزین گفته اند که دادگاه های کوتاه مدت هیچ روال قانونی نداشته است، آنچنانکه وکلای محکوم شدگان به اعدام این حرف را زده اند و قوه قضائیه هیچ یک از ضوابط یک دادگاه عادلانه وعادی را طی نکرده است.
موضوع چهارم: مصاحبه یدالله مومنی با نشریه صبح صادق درباره راههای پیش روی جنبش
آقای "یدالله جوانی" رئیس دفترسیاسی سپاه درمصاحبه ای که با نشریه صبح صادق داشته است، گفته راه هایی که پیش روی جنبش است این است که یا توبه کنند وبرگردند یا سکوت پیشه کنند و یا این که سازماندهی کنند وحرکت بیشتری کنند. خودش گفته پیش بینی من این است که اتفاق سوم بیفتد. همینطورروزنامه جوان هم درمقاله ای پیش بینی کرده که درماه خرداد ممکن است که یکی از سران اصلاح طلب ها توسط خودشان تروربشود و به این ترتیب بخواهند که بحران درست کنند و بخواهند که شلوغ کنند. قبلا هم کیهان شبیه این حرف را درمورد آقای خاتمی نوشته بود که ممکن است به سرنوشت خانم بوتو دچار بشود، یعنی به دست خود اصلاح طلب ها کشته بشود. این حرفها ممکن است خنده داربه نظر برسد ولی بیش ازهرچیز نشان دهنده وحشت این آقایان ازحرکت حنبش است. حرف امثال یدالله جوانی که این روزها بیشتر به شکل سخنگوی کودتاچی ها درآمده این است که می دانند حرکت بزرگ مردم سرایستادن ندارد وحوادثی را که درکشور اتفاق خواهد افتاد پیشاپیش می گویند که باید آماده باشیم. بیشتراین حرفها برای این است که طرفداران خودشان را بسیج بکنند وآماده بکنند و بتوانند از درون حکومت امکانات بگیرند و بیش از پیش دست شان را در اقصی نقاط قدرت درازکنند وآمادگی برای اینکه برخورد بکنند داشته باشند. غافل ازاین هستند که جنبش با تدابیری که درمسیرهای مختلف طی کرده وبا تکیه برتاکتیک های متعدد مبازرات بی خشونت به راهی می رود که آقایان هزاران از این تدارکات که بکنند به حال شان فایده نخواهد داشت.
تا فردا شاد و پیروزو موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.