May 11, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1389

سلام
سه شنبه 21 اردیبهشت 11 می 2010 میلادی
امروز درباره هفت موضوع صحبت می کنیم.
نکته اول بیانیه مهندس موسوی است درباره اعدام پنج تن از عزیزان کشور و جمله خوبی که ایشان به کار برده این است که آیا این عدل علی که انتظار داتشیم این است. به هر حال موج نفرت از این اقدام حکومت ادامه دارد.
نکته دوم این به دلیل فضای امنیتی که حکومت جلو دانشگاه تهران برقرار کرده بود مراسمی را که خانواده های زندانیان و اعدام شدگان می خواستنند برگزار کنند به جلو زندان اوین منتقل کردند و تحرک تاکتیکی خوبی که به خرج دادند باعث شد بدون درگیری مراسم خودشان را داشته باشند از جاهای دیگر کردستان از جمله سنندج هم مراسم هایی بوده است.
نکته سوم این که آقای احمدی نژاد باز هم یواشکی برای جایزه دادن استادان مورد قبول خودشون حتماً، جرات کرده و به دانشگاه شهید بهشتی رفته اما از آنجای که هر جا ایشان می رود بچه ها اعتراض می کنند این دانشگاه هم استثنا نبود. علی رغم جو امنیتی که سعی کرده اند برقرار کنند بچه ها برنامه خودشان را داشته اند و شعارهایی دادند نظیر صل علی محمد قاتل ملت آمد، عزا عزا ست امروز روز عزاست امروز احمدی دورغ گو مهمان ماست امروزست و یک بار دیگر نشان دادند که دانشگاه جای کوتاچی ها نیست. نکته ای که خیلی ها به ان اشاره کردند این بود که ایران که می گوید آقای اوباما جرات نمی کندبا اطلاع قبلی به عراق بروند رییس جمهوراش برای حضور در یک دانشگاه هم می ترسد و بعد هم به دلیل واکنش دانشجویان زودتر پا به فرار می گذارد.به هر حال دست بچه های داشنگاه بهشتی درد نکند که در این فضا که حکومت تلاش می کند گرد رعب و وحشت را بپاشد ابن گونه حرکت می کنند. به نظرم این حرکت بچه های دانشگاه یک پیچ دیگر به بیماری روانی و افسردگی آقای احمدی نژاد داد که خیلی ها معتقد اند بسیار هم جدی شده است.
نکته چهارم این که آقای خامنه ای به مناسبت روز کتاب صحبت هایی کرده به این مفهموم که کتاب هم باید در خدمت ارزش ها باشد و در غیر این صوررت ارزشی ندارد.
البته از ارزش ها منظورش ارزش هایی است که ایشان تایید بکند و در واقع معنی اش این است که بعد فیلم و سینما حالا نوبت کناب است که باید به سلیقه کودتاچی ها و دیکتاتورها باشد. این حرف هایی که آقای خامنه ای می زند ادم را یاد کتاب 1984 جورج اورول می اندازد و جامعه که در ان کتاب ترسیم میکند که چگونه یک گروه اندکی چگونه آن چیزی را می پسندند اجازه می دهند و برای جامعه تجویز می کنند.
این به نظرمی رسد مسیر محتومی است که همه دیکتاتور ها طی می کنند و از همین طریق هم هست که همه شان سرنگون می شوند.
نکته پنجم این که کارگران فولاد مبارکه بر سر تبعیض بین کارکنان رسمی و غیر رسمی دست به اعتصاب زده اند و و امروز بعد از دو روز بخشی از کارکنان ساختمان مرکزی هم به ایشان پیوسته اند .
نکته ششم این که کارکنان اخراجی کارخانه نوشابه سازی ساسان هم جلو محل سابق کارشان دست به تجمع زدند و مسئله بیمه بیکار ی را موضوع داشتند.
نکته آخری که می خواستم بگویم این است که جزوه ای است که لینک ان را ضمیمه برنامه امروز می کنم که درواقع دوره پیشرفته آن پنجاه نکته اساسی درباره مبارزات بی خشونت است که مرکز کانواس بنیان گذاری شده توسط بچه های فعال صربستان هست این کتاب را تهیه کرده و کتابی است که در 200 صفحه با مثال های خوب درباره :
آشنايی با مبارزات بی خشونت استراتژيك
تئوری و كاربرد آن
فعالسازی قدرت بی خشونت : سازوكارهای تغيير در اقدام بی خشونت
فعال سازی قدرت بی خشونت: روشهای اقدامات بیخشونت
استراتژی و اصول مبارزات بی خشون ت
متدولوژيهای برنامه ريزی : نمودار قدر ت
تاثيرگذاری برمخاطبان و پيامهای ارتباطي
ابزارها و انواع ارتباطات و دسته بندی ارتباطات هدفمند
مديريت رهبری جنبش : رهبري
مديريت جنبش : اقدامات جهت در تنگنا قرارداد ن
ترس و غلبه بر اثرات آ ن
آلوده كننده های مبارزات بی خشونت و فرهنگ امنيتي
چارچوب برنامه
متدولوژيهای برنامه ريزی : برآورد استراتژيك
مديريت جنبش: منابع مادي
مديريت جنبش : منابع انساني
مديريت جنبش: مديريت زمان
مديريت جنبش : انتقال مهارتها و دانش بی خشونت
صحبت می کند. البته ترجمه فارسی ترجمه خوبی است که امیدوارم کم کم برطرف شود. در روزهای آیند بیشتر درباره اش حرف می زنم.
تافردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی