May 18, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1389

سه شنبه 28 اردیبهشت 89، 18 می 2010 میلادی
دربازه هفت موضوع امروز صحبت می کنیم.
اجلاس بی رمق
نکته اول این اجلاس جی پانزده در تهران ،که در واقع نوزده کشور هستند و در کنار جنبش عدم تعهد درست شده است، همان طور که پیش بینی می شد سردترین اجلاس از زمان تاسیس این گروه بود. از رهبران کشورها فقط سنگال، سریلانکا و زیمباوه و الجزایر شرکت کردند و البته دو رهبر کشور هم رییس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه هم به دلیل مسایل اتمی آمدند به هر صورت این اجلاس چیز خاصی ازش در نیامد و حتی مصاحبه مطبوعاتی که قرار بود این چند تا رهبر با هم داشته باشند حذف شد. جالب این جا که آقای بوتفلیقه و آقای موگابه با آقای خامنه ای هم دیدار کردند و اقای موگابه خیلی هم ابراز دوستی کرد.
بیانیه هسته ای
نکته دوم این که بیانیه ده ماده ای که به امضا ایران ترکیه و برزیل رسیده و منتشر شد در باره این که ایران 1200 کیلو اورانیوم 3.5 درصدی ذخیره شده اش را به ترکیه ببرد و ظرف یک هفته به آژانس اعلام کند و به جایش 120 کیلو 20 درصد غنی شده تحویل بگیرد.
این حرکت ایران که خیلی ها معتقداند به خاطر دفع وقت و ایجاد اختلاف در میان اعضا شورای امنیت است با واکنش های مختلف مواجه شده است از جمله این که روسیه هم ابزار نگرانی کرده که اگر ایران عنی سازی را متوقف نکند نگرانی جهان رفع نخواهد شد. انگلیس واکنش اش این بوده که روند اجرای قطعنامه ادامه خواهد داشت ، آمریکا هم اعلام کرده تا ایران عمل نکند وضع به همین منوال است. جالب است آقای اردوغان که اعلام کرده بود نمی آید در آخرین لحظه های شب ظاهرا وعده و وعیدی که ایران داده است ایشان با هزار منت پذیرفته که واسطه بین ایران و آژانس شود.
باید صبر کرد و دید آیا این می تواند از تصویب تحریم های بیشتر جلوگیری کند یا نه و همین طور باید دید در داخل هم آیا منجر به تشدید اختلافات خواهد شد یا نه؟ به خصوص این که امروز هم سخنگوی وزارت خارجه گفته ایران به هیچ وجه غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
تغییر از زبان کروبی
نکته سوم این که آقای کروبی در صحبت هاش دو نکته مهم را اشاره کرده. یکی این که جمهوریت نظام را دارند از بین می برند و نکته دوم این که قانون اساسی باید تغییر کند و خوشبحتانه این مسئله نارسا بودن قانون اساسی و لزوم تغییراش خیلی خوب از طرف مردم و رهبران جنبش در حال پی گیری است.
دو حکم اعدام دیگر
نکته چهارم این که برای محسن دانشپور پدر هفتاد ساله و احمد دانشپور فرزند او حکم اعدام صادر شده است . محسن دانشپور که از زندانیان دهه شصت هست به جرم این که به عراق رفته و پسرش را دیده گفته اند که با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است. مادر احمد دانشپور هم دستگیر شده اما اعدام اش تبدیل شده به حبس و در نهایت بی عدالتی و بی رحمی دستگاه قصایی ایران یک پدر و پسر را به اعدام محکوم کرده . اعتراض به حکم اعدام و کمپینی که خیلی از بچه ها دارند تدارک می کنند در سراسر دنیا ادامه دارد و من خواهش می کنم در اعتراض به حکم اعدام همه دست به دست هم بدهیم.
نکته پنج این که آقای احمد یزدانی فر از اعضا قدیمی سپاه و محافظ آقای مهندس موسوی امروز دستگیر شده است کم و کیف اش هنوز روشن نیست.
اختلاف بر سر طائب
نکته ششم این که بعضی سایت ها خبر می دهند بین وازرت اطلاعات و سپاه بر سر آقای حسین طائب که در کانال های مختلف از جمله خود وزارت اطلاعات مطرح است که به تجاوز به ناموس مردم دست داشته اختلاف شدید شده در حدی که آقای طائب وزیر اطلاعات را تهدید کرده که از او پرونده دارد و افشا می کند به هر صورت این نشان می دهد شکاف بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نه فقط حل نشده که تشدید هم شده است.
مشخصات رهبر از دید جزوه کانواس
نکته آخری که می خواستم بگویم این که بحث درس های کانواس بود که ضمیمه برنامه ام بود . حالا سوالاتی که آمده را دسته بندی می کنم .
بیشتر ین سوالات در باره بخش رهبر بوده است. هفت مشخصه ای که این جزوه برای رهبر قائل است، عبارت است از
· اول این که رهبر بایداز نظر امانت و صداقت و درستکاری الگوی مردم باشد .

· نکته دوم این که باید مردم خودش را بشناسد و بداند در میان چه جامعه ای رهبری می کند .

· سوم این که شفافیت در عمل و سخن داشته باشد .

· چهارم این که اگر خطا و یا قضاوت اشتباهی کرد با شجاعت بتواند خطایش را بپذیرد و اعتراف به اشتباه اش کند .

· پنچم این که اعتبار کاری را که می کند را به دیگران منتقل کند. به این معنی که رهبران «من» نمی گویند و درواقع از این حرف ها که من به مردم فکر می دهم و اتاق فکر مردم هستم و ... نمی گویند. رهبران اعتبار کارشان را مردم بر می گردانند.

· ششم آموختن از تجربه خود و دیگران است.

· و مشخصه آخر این که قدرت و مسوولیت را به دیگران واگذار می کنند و از واگذار کردن قدرت و اختیار نمی ترسند.

· من به هفت بند این جزوه این را هم اضافه کنم که رهبران باید قدرت برنامه ریزی به خصوص قدرت برنامه ریزی استراتژیک به معنی هدف گذاری و تعیین مسیر را داشته باشند بتوانند دورنما و افق دورتر را به مردم نشان می دهد.

خواهش می کنم همچنان به مطالعه و بحث درباره این جزوه ادامه بدید. ادامه بحث که ارزیابی رهبران جنبش سبز بر اساس این مشخصات هست را به فردا موکول می کنم.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی