May 31, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 10 خرداد 1389

سلام
دوشنبه 10 خرداد 1389- 31 می 2010 میلادی
امروزراجع به 6 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول: گزارش محمد نوریزاد از ملاقات با دادستان تهران
محمد نوریزاد درگزارشی خواندنی ازملاقات اش با دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی با قلمی شیرین توضیح داده که چه بلاهایی سرش آورده اند و چه برخوردی باهاش شده. نکته جالب حرف آقای نوریزاد به آقای جعفری دولت آبادی است که وقتی به او اصرارکرده که به آقای خامنه ای درخواست عفو بنویس بلکه آزاد بشوی، جواب داده من کاری نکرده ام که درخواست عفو بنویسم. درباره نامه ای هم که نوشته گفته من می خواستم نشان بدهم که این سربازان گمنام امام زمان چگونه یک کهریزک دوم در اوین دارند و چگونه به کثیف ترین کارها متوسل می شوند. خواندن این گزارش را به شما توصیه می کنم، برای این که قلم شیرین آقای نوریزاد خیلی خوب توصیف کرده که درزندان چه می گذرد و چگونه او و سایر فرزندان غیورملت، ایستاده اند و مقاومت می کنند.
موضوع دوم: ملاقات آیت الله صانعی با دفتر نشر آثار آقای خمینی و نکات جالبی که مطرح کرده.
آیت الله صانعی درملاقاتی که با دفتر نشر آثارآقای خمینی درقم داشته، نکات مختلفی را گفته که به نظرمن دونکته آن می تواند مورد توجه قراربگیرد. نکته اول: ایشان صحبت از تمام شدن ظلم به زودی کرده و این که نه درآن دنیا که دراین دنیا این دنیا ظالمین زانو خواهند زد و از کسانی که بهشان ظلم می کنند تقاضای عفو خواهند کرد. نکته دوم که ایشان مطرح کرده این است که 5 سال پیش که گفتم دروغ دارد شایع می شود باور نمی کردم که 5 سال بعد درکشورمان دروغ تبدیل به فرهنگ دروغ بشود. این حرف درستی است و امروزه با حاکمیت آدم های مثل آقای خامنه ای یا آقای احمدی نژاد و باند کودتاچی دروغ، سکه رایج حکومتی شده که صبح تا شام دروغ می گوید.

موضوع سوم: برآورده کردن خواسته های کوهیار گودرزی در زندان اوین و پایان اعتصاب غذای وی
کوهیارگودرزی دانشجوی صنعتی شریف - که اورا از دانشگاه اخراج کرده اند واز گزارشگران و فعالان حقوق بشر درایران بود و دست به اعتصاب غذا زده بود - هر 4 خواسته اش را برآورده کرده اند و او اعتصاب غذای خود را شکسته و به بند برگشته است. این نشان می دهد که مبارزه مبارزین ما در حکومت چگونه حکومت را ناچار به عقب نشینی می کند.
موضوع چهارم: ترس حکومت از شعارنویسی روی صندلی اتوبوس ها و تصمیم برای مقابله با آن
در خبری دیدم که شرکت واحد اتوبوسرانی تصمیم گرفته به دلیل شعارنویسی روی صندلی ها، روکش چرم مصنوعی صندلی ها را عوض و تبدیل به فایبرگلاس کند که نشود روی آن شعار بنویسند. غافل ازاینکه نوشتن روی فایبرگلاس با ماژیک مناسبی که نوک کلفت تری داشته باشد، راحت ترهم است. نمی دانم بابت آن چه فکری کرده اند؟! آقایان به جای این که فکر اساسی کنند که خواست مردم را بهشان بدهند، دنبال این قبیل وصله پینه ها هستند که هیچ فایده ای هم به حالشان ندارد.
موضوع پنجم: صحبت های زاکانی و فدایی به قصد ایجاد اختلاف درصفوف جنبش سبز
آقای فدایی و زاکانی که ازپشتیبانان کودتا هستند (بخصوص آقای زاکانی مشهوراست که درداستان کهریزک هم دست داشته) و به خیال خودشان خواسته اند زرنگی کنند، گفته اند کسانی که درزندان هستند اگرتوبه کرده اند و اگردرخواست عفو به رهبر بنویسند و تحت شروطی ، اینها باید آزاد بشوند. این ها جزو مانورهایی است که می خواهند قبل از 22 خرداد از طریق آن یا با نمایش هایی که درست می کنند شکافی درصفوف جنبش ایجاد کنند.این دونفر معروف است که ازعوامل مجتبی خامنه ای هستند و به کودتاچیها نزدیک هستند و باید نتیجه بگیریم که وحشتی که کودتاچی ها ازحرکتی که در22 خرداد درسالگرد انتخابات قراراست اتفاق بیفتد دارند، آنها را وادار کرده که به چنین فکرهایی متوسل بشوند. یا می خواهند اگر بتوانند با صرف هزینه هنگفت یک عده را به خیابان بیاورند وبه دروع هم بگویند میلیونها نفرآوردند تا با این کار و با بگیر و ببند و تهدید و اختلاف ایجاد کردن، شاید بتوانند ازنمود بیرونی نارضایتی مردم و مطالبه خواست جنبش آزادیخواهی مردم ایران جلو گیری کنند.
موضوع ششم: کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران (کاما)
ابتداعذرخواهی می کنم که سه روز طول کشیده که من این توضیحات را خدمتتان بدهم. باید اول مطمئن می شدم که آکسیون هایی که پیشنهاد شده هم معدل مجموع حرفهایی است که درجنبش مطرح است و هم منظورکمیته درارائه آنها چیست و بعد درمورد آن ها توضیح بدهم. این وظیفه من است که بتوانم توضیح بدهم و خبررسانی کنم و تا آنجا که ممکن است تجربیات کشورهای دیگررا دراختیار شما بگذارم وگزارشگر خوبی ازفعالیت های کسانی که طراح آکسیون ها و فعالین اصلی مبارزه هستند باشم. به هرحال این تاخیر را برمن ببخشید ولی مطالعه من لازم بود.(ازظریفی مفهموم کاما را پرسیدم و او گفت که همچنان که کاما دو قسمت جمله را به هم وصل می کند "کاما" هم مجموع فعالیت هی جناح های مختلف از داخل و خارج به هم متصل می کند.) اکنون با توجه به بررسی ها و اطمینانی که ازمجموع افکار پیدا کرده ام، می توانم خدمتتان گزارش بدهم.
اطلاعیه کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران (کاما) شامل 5 بند است:
یکم/ اعتصاب یک روزه ی شنبه 21 خرداد و یکشنبه 30 خرداد. یعنی شبیه کاری که درکردستان اتفاق افتاد.
دوم/ تظاهرات درسالگرد انتخابات. این از قبل هم مطرح شده و آقایان کروبی و موسوی هم گفته اند و خیلی ها هم می گویند. البته آقایان موسوی و کروبی منوط کرده اند به کسب اجازه از وزارت کشور.ولی اگر وزارت کشوراجازه ندهد چگونگی تغییرتاکتیک را روزهای بعد به آن می پردازیم.
سوم/ عدم پرداخت قبوض مربوط به سرویس ها و خدماتی که از طرف دولت گران می شود. این کارمداومی می تواند باشد چراکه دولت ورشکسته و ناچار است که برق، آب، تلفن، سوخت، بنزین را گران کند. بنابراین مقابله با آنها و نپرداختن قبض ها کاردائمی است که از بهترین کارها برای عدم همکاری با حکومت است.
چهارم/ برگزاری انتخابات نمادین و مردمی. این آکسیونی است که درکشورهای دیگر سابقه داشته است ، بخصوص درصربستان که مبارزین این کاررا خیلی خوب همه جا برگزار می کردند. روزهای بعد به این موضوع هم بیشتر می پردازیم.
پنجم/ الله اکبر گفتن سربامها درپاره ای از شبها. این آکسیون شناخته شده ای است برای ما و جنبش سبز که می تواند پیش درآمد آکسیون هایی که می خواهیم مردم را به آن دعوت کنیم باشد.
من در روزهای آینده درباره تک تک اینها و نحوه انجام شدن شان توضیح می دهم.
اندکی صبر، سحر نزدیک است.
تا فردا شاد و سرافراز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.