June 2, 2010

متن پیاده شده روز چهارشنبه 12 خرداد 1389

چهارشنبه دوازده خرداد 89، دوم ژوئن 2010 میلادی
امروز درباره نه موضوع صحبت می کنیم.
مصاحبه موسوی با کلمه

موضوع اول ، مصاحبه مهندس موسوی با سایت کلمه است و تاکید ایشان بر این که ما در بینش شیعیان چهارده نفر معصوم بیشتر نداریم و آقای خمینی هم از خطا مصون نبوده است. آقای موسوی همین طور صادقانه اعلام کرده که شخصا به آقای خمینی علاقه دارد و صداقت حکم می کند که ایشان نظرش را بگوید ضمن این که بقیه هم مجازند نظرشان را بگویند و این زیبایی جنبش سبز است که ما یک تکثرگرایی بزرگ سیاسی داریم. همین طور ایشان عاقلانه مطرح کرده است که حمله به گذشته و دعواهایی که به گذشته مربوط می شود را اگر پیش بکشیم حکومت از آن بهره برداری می کند و عقل حکم می کند ضمن حفظ اعتقاداتمان از گذشته نگاهمان رو به آینده و آینده سرنگون کردن کودتاچی ها و آینده ایران دموکراتیک باشد.


استقبال پارلمان اروپا از متکی

نکته دوم این که آقای منوچهر متکی در پارلمان اروپا برای صحبت که رفته بود با واکنش نمایندگان کشورهای مختلف مواجه شده که بود جلو در پارلمان عکس هایی از ندا را در دست گرفته بودند و احمدی نژاد را با عنوان قاتل خطاب کردند.

اشک تمساح

نکته سوم این که آقای خامنه ای هنگامی که در واکنش به جنایتی که اسراییل انجام داد صحبت می کرده به چشم شان اشک آمده و ا این اقدام را محکوم کرده است. همان طور که پیش بینی هم کردیم حکومت پای این رفته که از این موضوع بهربرداری کند و آبرویی برای خودش بخرد. اما باید به امثال آقای خامنه ای گفت آیا یک بار شد که ایشان برای ندا و سهراب و نزدیک به دویست شهید سال گذشته؟ آیا شد ایشان یک بار به خاطر جنایت هایی که سپاه در حق شهروندان خود مملکت ایران کرده گریه کند؟ باید از ایشان پرسید آیا این استفاده ابزاری که از مبارزه ملت فلسطین می کنند بیشتر صدمه نمی زند به مبارزان فلسطینی ؟ به خصوص این را هم باید اضافه کرد که از مهم ترین عوامل انشعاب و درگیری در میان فلسطین یان خود حکومت جمهوری اسلامی بوده که دست اسراییل را برای جنایت در غزه نیز باز کرده است.

یاد کیانوش آسا

نکته چهارم این که دانشجویان دانشگاه علم صنعت روز گذشته به یاد شهید دانشگاه علم و صنعت کیانوش آسا که سال گذشته در 25 خرداد و در راهپیمایی میلیونی مردم ایران شهید شد تجمعی را برگزار کرده اند . شعار های جنبش سبز را دادند از جمله این که دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد.

پیش پینی کیهان

نکته پنجم این که روزنامه کیهان پیشاپیش گفته روز جمعه دو میلیون نفر بر سر مزار آقای خمینی حضور خواهند داشت این از آن دست پیش بینی هایی است که می توان از آن پیش بینی کرد تیتر روز شنبه کیهان همین عدد را تکرار خواهد کرد و احتمالا مثل بعد ار 22 بهمن که دویست هزار نفر را از سطح کشور با پول به تهران آوردند و بعدا این عدد در رسانه های حامی حکومت به چهارده میلیون نفر هم رسید. کیهان که انباشته از دورغ و تهمت است انصافا باید گفت آیینه تمام نمای معنویت آقای خامنه ای و هم قطاران ایشان است.

استقبال در ایلام

نکته ششم سفر آقای احمدی نژاد است به استان ایلان بعد نیست این چند ثانیه فیلم را ببینم.

پخش فیلم

جالب است با این که با هر ترفندی هست تلاش می کنند مردم را به استادیوم بیاورند برای دیدار با آقای احمدی نژاد اما به خوبی دیده می شود چطور مردم خوب ایلام به او پشت کرده اند و سکوهای خالی بسیار دیده می شود به سبک معمول یک سال گدشته.

کاهش سرمایه گذاری

نکته هفتم این که بانک مرکزی اعلام کرده است در سال گذشته سرمایه گذاری خارجی نزدیک به 43 درصد کاهش داشته است . جالب است همین چند هفته پیش وزیر اقتصاد دارایی کابینه آقای احمدی نژاد صحبت از افزایش سرمیه گذاری خارجی کرده است .

لوموند و متکی

نکته هشتم این که لوموند به دلیل لحن غیردیپلماتیک آقای متکی حاضر نشده مقاله وزیر دولت کودتا را چاپ کند در حالی که معمولا روزنامه ها معمولا مقاله های وزرای امورخارجه را به راحتی چاپ می کنند تا دیدگاه های آنان را نشان دهند.

آکسیون های 22 خرداد

اما نکته آخر این که بحث ما درباره آکسون های 22 خرداد ادامه دارد.

در روز گذشته به نقل از "کاما" عنوان کردیم که پنج آکسیون

اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و شهدای جنبش

تظاهرات در سالگرد انتخابات

عدم پرداخت قبوض مربوط به سرویس هایی که از طرف دولت گران می شود.

برگزاری انتخابات نمادین

الله اکبر سر بام ها در پاره ای از شب ها

را دستور کار داریم و قرار شد هر روز راجع به یکی از آن ها صحبت کنیم. در خصوص تظاهرات درخواست شده درمسیر امام حسین - آزادی گفتیم که کار خیلی خوبی است این کار برای این که حکومت را بر سر یک دو راهی باخت باخت می گذارد. مطمئنا حکومت می داند اگر رسما اجازه صادر کند آن وقت جنبش می تواند چند میلیون آدم را بسیج کند و نشان بدهد اکثریت مطلق مردم با حکومت مخالف اند و اگر اجازه ندهد جنبش می تواند به سراغ دیگر تاکتیک ها برود مانند تاکتیک چهارشنبه سوری در محله های مختلف.

نکته دیگری که امروز می خواستم بگویم الله اکبر سر بام ها برای جمعه 21 خرداد و همین طور 29 خرداد است که فردا بیشتر توضیح خواهم داد.

اندکی صبر سحر نزدیک است.
تا فردا شاید پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی