June 4, 2010

متن پیاده شده روز جمعه 14 خرداد 1389

سلام، جمعه 14 خرداد 89 ، 4 ژوئن 2010
امروز درباره شش موضوع صحبت می کنیم.
سالگرد خمینی

موضوع اول ، نماز جمعه مهندسی شده امروز است که به قول روزنامه نیویورک تایمز نظامی ها پیشاپیش گفته اند چند میلیون آدم خواهد آمد و در رسانه ها مطرح است که دولت به دنبال بسیج مردم است و بخشنامه و ابلاغ که به قول یکی از مفسرین تلویزویون های اینجا ما با این قبیل تظاهرات ها دولتی آشناییم .

روزنامه کیهان هم گفته دو میلیون آدم قرار است بیاید و قرار است خطبه های نمازجمعه را آقای خامنه ای بخواند و سخنران پیش از خطبه ها هم آقای احمدی نژاد باشد و برای سید حسن آقای خمینی هم معلوم کرده اند که خیر مقدم بگوید .

به هر حال به قول آقای کروبی اختیار مراسم امسال آقای خمینی در دست سپاهی ها ست و بیت آقای خامنه ای هم البته در ردیف بعد قرار می گیرد. اما آن چه که برای ما مهم است این است که حکومت به سبک 22 بهمن احتمالا عددی بین 200 تا 300 هزار نفر را بسیج می کند تا به تهران بیاورد و فردا احتمالا خواهد گفت چند میلیون نفر آدم آمده بودند. این آدم ها را در تهران نگه خواهد داشت تا فضای امنتی و بگیر و ببند ایجاد کنند و بلکه بتواند برای آکسیون های هفته هیای بعد یعنی سالگرد انتخابات و سالگرد شهدا جو ترس و وحشت ایجاد کند که البته راه های مقالبه با آن را بحث خواهیم کرد.


گشت ارشاد فعلا تعطیل

نکته دوم در همین رابطه است جالب است که یک بخشنامه محرمانه در نیروی انتظامی ابلاغ شده که فعلا در این دو روز برخورد به خاطر حجاب را باید به مرخصی فرستاد و فعلا کاری به کار مردم نداشته باشید که مبادا درگیری پیش بیاید که اینجا به خوبی نشان داده می دهد چیزهایی را که آقایان شرعی قلمداد می کنند به مصلحت شان می تواند تعطیل کنند و همین طور که چقدر از واکنش و برخورد با مردم می ترسند.

نامه جدید محمد نوری زاد

نکته سوم نامه آقای نوری زاد به آقای خامنه ای است که چکیده حرف اش این است که سپاهی هایی که میلیاردها میلیارد پول مردم را می خورند یا مخابرات را تصرف می کنند . این ها فتنه گران هستند و این ها که در سایه نشسته اند و پول مردم را می خوردند نیازی به مردم ندارند ولی این رهبری است که برای رهبری کردن به حمایت مردم نیاز دارد. توصیه بسیار عاقلانه ای است که ایشان به آقای خامنه ای کرده است اما مطمئنا اقای خامنه ای گوشش به این حرف ها بدهکار نیست از آن جایی که نه اعتقادی به حرف ها دارد و نه اساسا دیگر می تواند از راهی که رفته است بازگردد و در واقع آن قدر فساد گلوی بیت ایشان و سپاه و دولتی را که با کودتا سر کار اورده است را گرفته است که دیگر راه بازگشتی برای او نمانده است.

پیام کروبی

نکته چهارم این که آقای کروبی در ویدئویی که منتشر کرده تکیه کرده بر سه نکته اساسی

· قانون گرایی

· اهمیت مرجعیت

· اصالت نقش مردم

که مثال هایی هم از آقای خمینی آورده است. شما را دعوت می کنم به خواندن متن صحبت های آقای کروبی یا دیدن ویدئوی ایشان. صرفنظر از این که مصداق هایش با آقای خمینی تطبیق کند یا نه نکاتی که ایشان اشاره کرده نکات مهم و اساسی در حرکت ما است.

انتقاد لاریجانی

نکته پنجم این که آقای لاریجانی در صحبتی که در شمال برای جمعی از روحانیون داشته به صراحت مطرح کرده که قباحت دارد که یک رییس جمهور بگوید که قانون را اجرا نمی کند و به این ترتیب اختلافات براداران لاریجانی و آقای احمدی نژادی ورق تازه ای هم خورده است و این کشمکش همچنان ادامه دارد البته آاقای لاریجانی اشاره هم کرده به نامه دکتر سروش که این دعوت علما به هجرت حرف مرموزانه ای است.

آکسیون های 22 خرداد

اما نکته آخر این که بحث ما درباره آکسون های 22 خرداد ادامه دارد.

در روزهای گذشته به نقل از "کاما" عنوان کردیم که پنج آکسیون

اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و شهدای جنبش

تظاهرات در سالگرد انتخابات

عدم پرداخت قبوض مربوط به سرویس هایی که از طرف دولت گران می شود.

برگزاری انتخابات نمادین و مردمی

الله اکبر سر بام ها در پاره ای از شب ها

را دستور کار داریم و قرار شد هر روز راجع به یکی از آن ها صحبت کنیم. در خصوص تظاهرات و الله اکبر گفتن سر بام ها صحبت کردیم و این که الله اکبر یکی جمعه 21 خرداد ساعت 10 شب و دیگری شب سالگرد شهدا شنبه شب 29 خرداد پیشنهاد شده است.

اما امروز پیشنهاد های دیگری هم به دست من رسیده است. بچه ها از شهرستان ها نوشته اند با توجه به این که نیروهای زیادی را از شهرستان ها به تهران آورده اند امشب به راحتی می توان در شهرستان ها الله اکبر گفت و صدا های دیگر و ماسه و بشقاب زدن را هم می توان به ان اضافه کرد. روی در و دیوار شعار نوشت و یا حتی تظاهرات پراکنده داشته باشند. از من خواسته شده به بچه های شهرستان ها منتقل کنم من هم خواهشم این است که اگر خطری ندارد و امکان اش هست این کار را بکنید چرا که این قبیل آکسیون ها به حکومت نشان می دهد نمی تواند همه نیرویش را جمع کند به تهران ببرد و فشار را روی بچه های تهران بگذارد و بچه های شهرستان به کمک تهران می آیند.به هر حال این کارها در هر شهرستانی شما خیلی بهتر از من می دانید من فقط پیشنهاد های شما را منتقل می کنم.

تاکتیک تظاهرات

اما در مورد تظاهرات 22 خرداد هم یک مقدار زیادی سوال امده که من یکجا به هم شان پاسخ می دهم .

اگر حکومت به نامه رسمی اقایان موسوی و کروبی و پاره ای از احزاب و گروه های سیاسی اجازه رسمی صادر کند آن وقت مسیر راهپیمایی از امام حسین تا ازادی خواهد بود ساعت پنج بعد از ظهر و راهپیمایی چندین میلیونی در سراسر کشور خواهیم داشت اما اگر اجازه ندهد. منطقی ترین راه حل این است که پخش شویم در سراسر شهر و در محله ها مان همان طور که تمرین چهارشنبه سوری نشان داد وقتی پخش شویم هر کس در محله ای خودش حکومت توان مقلبله ندارد، درست مثل سال گذشته که برای چهار پنج ساعت کنترل شهر تهران در دست مردم بود کاملا.

آکسیون مکمل

اما چون قابل پیش بینی است که حکومت فشار امنیتی خواهد آورد همزمان دعوت به اعتصاب یک روزه در روز 22 خردا به عنوان آکسیون مکمل بر دوراهی قرار می دهد که هر چه فشار امنیتی را زیاد کند کمک می کند به اعتصاب یک روزه و هر چه فشار را کم کند کمک می کند به راهپیمایی . راجع به این موضوع رو زهای بعد باز هم صحبت می کنم.

اندکی صبر سحر نزدیک است.
تا فردا شاید پیروز، موفق و سرافزار باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی