August 30, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 8 شهریور 1389

دوشنبه هشت شهریور ماه 89 سی آگوست 2009 میلادی


امروز درباره نه موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول سوالی است که یکی از دوستان پرسیده که شاید جواب من تکراری باشد اما ضروری است. این دوست ما پرسیده چه فایده دارد ما شب روز قدس الله اکبر بگوییم ، روز قدس به خیابان برویم و تظاهرات پراکنده کنیم، شعار به دیوار ها بنویسیم و مزدورها را بترسانیم

اما آخر این ها پررو تر از این هستند که کنار بروند و چاره ای جز زور نیست. این بحث را قبلا هم کرده ایم ما در مبارزات بی خشونت نمی خواهیم دشمن را شرمنده کنیم یا قانع کنیم که کنار رود، ما قرار نیست به وجدان دشمن متوسل شویم که شرمنده شود و دست از سیاه کاری بردارد بلکه ما می خواهیم دشمن را شکست دهیم و روشی که انتخاب کرده ایم مبتنی بر یک استراتژی چهاروجهی است و مجموع کارهایی که می کنیم است که حکومت را شکست می دهد.

کار های ما از حکومت مشروعیت زدایی می کند، در میان حکومت شکاف و اختلاف می اندازد، همبستگی و مقاومت ملی را تقویت می کند و آخر از همه کار هایی که حکومت را فلج می کند و مجموعه این کار هاست که حکومت را به جایی می رساند که حکومت توانایی اداره کشور را از دست می دهد. نافرمانی های مدنی ، اعتصابات و عدم همکاری و کارهایی که در طول سال گذشته انجام دادیم بخشی از مجموعه کارهایی بوده که باید از انجام می دادیم تا حکومت از اداره جامعه ناتوان می شود. این دوست ما پرسیده که آخر اش باید اسلحه برد من عرض می کنم جنبش چنین کاری را نمی کند اما وقتی در حکومت شکاف و اختلاف زیاد شود احتمال می رود خودشان این کار را بکنند که احتمال زیادی هم هست اتفاقا این هم بخشی از مبارزات بی خشونت است و معمولا در پایان کار حکومت های این چنینی معمولا درگیری های داخل حکومت شدت می گیرد تا حدی که گاهی روی هم اسلحه هم می کشد. به این دلیل است که روز قدس حرکتی که ما می کنیم به ویژه در جامعه بین المللی و نیز در داخل ایران می تواند تاثیرات بزرگی داشته باشد.

نکته دوم این که پنجاه نفر از معملین به نمایندگی از 120 هزار معلم قراردادی جلوی مجلس تجمع داشتند و خواهان رسیدگی به وضع شان شده اند و این که حکومت می خواهد معلمین قراردادی را کنار بزند که از سراسر استان ها چمع شده بودند.

نکته سوم این که آقای تاج زاده در دعوتی که به مناظره کرده گفته آماده است با هر کسی و هر جناحی که این حرف ها زده اند و شکایت این هفت نفر را کنار گذاشته اند مناظره کند و نشان بدهد که کودتا علیه رای مردم و علیه انتخابات صورت گرفته، آقای کروبی هم اعلام پشتیبانی کرده از کاری که هفت نفر کرده اند و به استناد حرف های آقای مشفق و دیگر اسناد و مدارکی که موجود است طرح شکایت کرده اند علیه قرارگاه ثارالله و سپاه پاسداران برای کودتای انتخاباتی، کار سیاسی که بیش از پیش نشان می دهد چگونه کودتاچی ها علی رغم حرف هایی که روساشان مثل آقای خامنه ای می زند عمل کرده اند.

نکته چهارم این که فدراسیون جهانی حقوق بشر هم حکم قرون وسطایی و ظالمانه سنگسار را محکوم کرده و هم اعدام هایی که زندان وکیل آباد اتفاق می افتد.

نکته پنجم این این که آقای نادران وکیل مجلس به آقای مشایی که واقع یار غار و دست راست او هست اتهام زده که ملاقاتی با سفیر سابق آمریکا در اسراییل داشته که البته دفتر آقای احمدی نژاد تکذیب کرده اما آقای ناردان خواستار رسیدگی شده است.

نکته ششم این که دو وزیر یک کابینه، وزیر اطلاعات و وزیر علوم دو تا حرف زده اند که انصافا جای خنده تلخ تر از گریه دارد یکی وزیر اطلاعات گفته ما امسال تهاجمی عمل می کنیم و منفعل نیستم و کسی نیست بگوید وزارت اطلاعاتی که شنود می خواهد بکند سپاه ابزاراش را از دست اش می گیرد و آدم هایش راکنار م بگذارد این حرف ها را ندارد. یکی هم وزیر علوم است که گفته دانشگاهی که روحانی و روضه خوانی نداشته باشد با خاک یکسان می کنیم که واقع باید به وزیر علوم گفت با دخالت هایی که دانشگاه ها کرده اند پیشا پیش دانشگاه های ما را با خاک یکسان کرده اند.

نکته هفتم این موضوعی که قرار بود هفدهم ماه رمضان اعلام شود این بود که چاه جمکران سندیت ندارد. چیزی که خوب همه اهل فن می دانستند حرفی که مبتی بر خاک یک متولی باشد سندیتی ندارد اما نکته جالب این است که آقای خامنه ای وصیت کرده که در جمکران دفن شود که لابد باید منتظر باشیم عوض کند و دوم این که تکلیف پول هایی مردم در چاه ریخته اند چه می شود.

نکته هشتم این که معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در بازگشت از آمریکا اعلام کرده که کره هم تحریم ها را علیه ایران به کار خواهد گرفت که ده میلیارد دلار با ایران داد و ستد دارد.

نکته نهم این که گفته می شود آقای ولایتی قرار بوده از طرف آقای خامنه ای برود و با ملک عبدالله پادشاه سعودی صحبت کند که اگر قرار شود به ایران حمله شود آسمان سعودی را در اختیار نگذارد اما ملک عبدالله ایشان را نپذیرفته و ایشان به سوریه سفر کرده است.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی V