September 3, 2010

متن پیاده شده روز جمعه 12 شهریور 1389

جمعه 12 شهریور 89 سه سپتامبر 2010 میلادی

امروز درباره هشت موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول این به دنبال حملات چند شب گذشته به منزل آقای کروبی شب گذشته جمعیت زیادتری حمله کردند، تیر اندازی کردند، گاز اشک آور پرتاپ کردند یکی از محافظین را آن قدر کتک زدند که به اغما رفته، در منزل ایشان و شیشه ها را شکستند. آقای کروبی از مردم درخواست کرده نیایند اما روز قدس ایشان خودش به خیابان می آید و ظاهرا تلاش های این مهاجمین از ترس روز قدس است.

جالب است این طوری که بچه ها شناسایی کرده اند دو تن از مهاجمین جز آن دانشجویانی بودند که به دیدن آقای خامنه ای رفته بودند . این اتفاقات ترس حکومت از روز قدس را نشان می دهد و شاید می خواهند آقای موسوی و کروبی را بترسانند و شاید استراتژیست های سپاه هم می خواهند برآیندی از واکنش مردم داشته باشند که اگر احساس کنند خیلی شدید نیست ممکن است در گام های بعدی دست به دستگیری آقایان کروبی و موسوی بزنند.

من یکبار دیگر هم عرض می کنم مجموع پیشنهاداتی که مطرح شده بود یکی گفتن الله اکبر بود که من از مناطق مختلف تهران خبر گرفتم انجام شده بود، به مسیرهای رژیم نرویم. یازده صبح شروع حرکت باشد در میدان های ششگانه. هر کدام اشغال بود به مناطق دیگر برویم و سازمان دهی از از محله هل شکل بگیرد. پوشاندن صورت برای تامین امنیت . تهیه فیلم و عکس از شعار ها به ویژه سعار محوری نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران و سایر شعارهای ضد دیکتاتوری. همین طور در شهرستان های کوچک در صورتی که شعار دادن خطرناک باشد شهعار نویسی در حمایت از جنبش سبز.

نکته دوم این که آقای مهندس موسوی در مطلبی که برای سایت کلمه نوشته نکات مهمی را مطرح کرده از جمله این که با طعنه آشکاری به آقای خامنه ای گفته مردم می گوید این قدر نگویید دشمن دشمن ، دشمن در درون خود شماست. و واقعا چه دشمنی خطرناک تر از سپاه و احمدی نژاد و آقای خامنه ای که رو در روی ملت ایستاده اند.

نکته سوم این که کنفراس صلح خاورمیانه در واشنگتن ظاهرا به خوبی پیش رفته است قرار بر این شده که رهبران دوباره در چهارده و پانزده سپتامبر ملاقات کنند اما واکنش مقامات ایران هول شده اند و تقریبا همه شان از لاریجانی تا احمدی نژاد و حتی کار به امثال نقدی هم رسیده و همگی در محکوم کردن صلح و روندی که جناح های میانه رو وباسابقه فلسطینی طی می کنند حرف زده اند .

آقای متکی هم بدون این که بداند یک وزیر خارجه چگونه باید حرف بزند گفت که سران سازشکار عرب در این کنفراس صلح شرکت می کنند و بلافاصله مصر واکنش نشان داد و سفر آقای متکی را لغو کرد که در آن قرار بود مصر و ایران و کوبا از کشورهای جنبش عدم تعهد حضور داشته باشند تا ریاست ادواری این جنبش به ایران منتقل شود.

نکته چهارم این که کنگره اسلامی آمریکا جایزه حامی حقوق بشر در پشت میله ها را به شیوا نظرآهاری داده به خاطر همه کار هاییی که این زن بزرگوار ایرانی کرده در جمایت از حقوق کوکان و زنان و تمام ستم هایی که راه مبارزات خوداش کشیده است.

همین طور خبر رسیده آقای مهندس صفایی فراهانی از آن هفت نفری که شکایت کرده بود علیه سپاه و به زندان برگشت دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منقل شده است . آقای صفایی سابقه مشکلات قلبی را دارد و این فشارهایی که به او وارد شده وضع سلامت او را به خطر اداخته است.

نکته پنجم این که خبرگزاری رویترز تاکید کرده که ترکیه 74 درصد از صادرات بنزین خود اش به ایران را کاهش داده است همین طور اقتصادی نیکی ژاپن هم گفته که ژاپن هم تحریم یک جانبه علیه ایران دست می زند و تقریبا همه تحریم هایی را که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده ژاپن هم اجرا خواهد کرد.

نکته ششم این که خاطرات آقای تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا منتشر شده که در بخشی از آن آقای بلر آورده است که خط قرمز غرب سلاح هسته ای ایران است و اگر یقین حاصل شود که ایران پا در این مرحله گذاشته حمله نظامی غیر قابل اجتناب است.

نکته هفتم این که خانم ها مژگان عبادی و نسیم روحی دو هموطن بهایی ما که مدت ها در زندان بودند بعد از مدت ها زندانی کشیدن آزاد شده اند و بلافاصله بعد از 24 ساعت دوباره دستگیر شدند.

نکته آخر این که سایت الف در گزارش مفصلی که ارئه کرده ظرفیت زندان های ایران 80 هزار نفر است در حالی که 205 هزار زندانی داریم . همین طور مطرح کرده هشت میلیون پرونده در سال در دادگستری باز می شود و الان یازده میلیون پرونده در دادگستری هست . سایت دیگری مطرح کرده بود که 62 زندانی هایی که در سال گذشته زندانی شدند برای بار اول بوده که زندانی شده بودند.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی V