October 29, 2010

خروج فعالان سیاسی از کشور - پرگار - BBC ‮فارسی‬ - ‬


http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/10/101016_ptv_pargar_24.shtml


آیا خروج هرفعال سیاسی و مدنی از ایران او را از تاثیر گذاری بر جنبش مدنی محروم نمی کند؟ آیا دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی، بطور غیر مستقیم، فعالان سیاسی و مدنی را تشویق به خروج از کشور نمی کنند؟

چندین موج خروج فعالان سیاسی در طول عمر جمهوری اسلامی، از وجود یک الگو حکایت می کند. اوج گیری تحرک سیاسی و مدنی، تقابل خشن جمهوری اسلامی با آن، ناکامی یا افول جنبش و خروج فعالان سیاسی از کشور. آخرین دور از این خروج در ابعاد وسیع، با فروکش جنبش سبز آغاز شد. از آن زمان، کم بوده روزی که خبر خارج شدن این یا آن فعال سیاسی، روزنامه نگار، وکیل و فعال مدنی به گوش نرسد. آیا این همان چیزی نیست که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی می خواهند؟ آیا نمی توان خروج هر فعال سیاسی و مدنی را یک پیروزی برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به حساب آورد؟

از مهمانان برنامه پرگار می پرسیم که آیا خارج شدن هر فعال سیاسی، در بهترین حالت، به معنای افت شدید تاثیر گذاری او بر اوضاع ایران نیست؟ ولی آیا نتایج خروج از ایران، بدتر از تن دادن به سال ها حبس در زندان است؟

در این برنامه محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق مدنی که به تازگی از ایران خارج شده است، به سوالات مخاطبان خود، حامد ترابی و مژگان غفاری پاسخ می دهند.