November 6, 2010

متن پیاده شده روز شنبه 15 آیان 1389


شنبه 15 آبان ماه 1389 – 6 نوامبر 2010 ميلادى

امروز درمورد 8 صحبت مى كنيم.

موضوع اول:

سازمان هاى حقوق بشرى از كميسيارى عالى حقوق بشر سازمان ملل درخواست كرده اند كه به وضعيت نسرين ستوده - اين وكيل مدافع آزادى بيان- رسيدگى بكنند. خانم ستوده براى بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است و نگرانى درمورد سلامت و وضعيت او افزايش پيدا كرده است.

موضوع دوم:

90 نفر از اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران طى نامه اى خطاب به آقاى احمدي نژاد به انحلال غيرقانونى اين دانشگاه اعتراض كرده و خواهان تغيير اين تصميم و داير شدن مجدد اين دانشگاه شده اند. جالب است كه رئيس بسيج جامعه پزشكى هم گفته اين كار ناگهانى و شتابزده است و من به جامعه ى پزشكى حق مى دهم كه نگران باشد و مخالفت بكند.

موضوع سوم:

شركت ملى نفت ايران 2372 ميليارد تومان اوراق مشاركت با بهره 16 درصد براى پروژه هاى پارس جنوبى منتشرخواهد كرد. مجموعا شركت ملى نفت ايران اجازه ى انتشار اوراق مشاركت تاسقف 5000 ميليارد تومان را گرفته است كه گفته مى شود بيش از 4000 ميليارد تومان آن براى پروژه هاى پارس جنوبى است.

اين تصميم به دنبال بيرون رفتن بسيارى كمپانى ها از پروژه هاى مختلف پارس جنوبى و كنار رفتن سرمايه گزارى هاى خارجى گرفته شده تا بلكه با جمع آورى پول از دست مردم و بدهكار كردن دولت با بهره 16 درصد سرمايه لازم براى اجراى اين پروژه ها به دست بياورد. البته ازآنجا كه اكثر فازهاى پارس جنوبى دراختيار شركت هاى سپاه يا كنسرسيوم هايى كه يك سرش سپاه است، متاسفانه قابل پيش بينى است كه پول اين اوراق مشاركت به شكل پيش پرداخت يا بخشى از هزينه ها به شركت هاى سپاه خواهد رفت وچون توان اجرا نيست به شكل يك سرى پروژه هاى نيمه كاره درخواهد آمد و حيف و ميل خواهد شد و درنتيجه يك بدهى بزرگ ديگر براى دولت خلق مى شود.

موضوع چهارم:

آقاى احمد خاتمى (امام جمعه تهران) در صحبتى كه ديروز داشته مطرح كرده در دو سه سال اخيرمى شنويم كه گفته مى شود اقتصاد كشور به فلان وضع مى افتد اما اينگونه نشد و بحمدالاه درهيچ عرصه اى بحران زده نيست. اين حرف آقاى خاتمى آن داستان معروف را به ياد مي آورد كه كسى رد مى شد و به آدمى كه دولا شده بود و آب مى خورد گفت اينطورآب نخور،عقل ات كم مى شود. گفت عقل چيه؟ گفت با تو نبودم تو بخور! آقاى خاتمى نمى داند حتى بحران اقتصادى يعني چه؟ در كشورى كه نرخ تورم 30درصد و نرخ بيكارى بالاى بيست و چند درصد دارد، ركود كشور را گرفته، سرمايه گذارى ها خوابيده، دچارتحريم هاي بين اللملى شده و انواع و اقسام بيمارى هايى كه يك اقتصاد مى تواند بگيرد، در آن ظاهر شده، چه تعريف ديگرى از بحران اقتصادى مى توان كرد؟

در گزارشى كه سازمان ملل متحد ساليانه از توسعه ى انسانى در كشورها مى دهد، نشان مى دهد ايران درگزارش امسال در پله 70 ايستاده است. اگرچه پاره اى آمارها كه گزارش سازمان ملل به آنها تكيه مى كند ازمنابع حكومت ايران است كه بسيارى از آن آمار قلابى است. اما براساس همين آمارهم نشان داده مى شود كه ازسال 2000 تا 2008 بيكارى ازحداقل 8.3 تا حداكثر 33.2 درصد بوده است. همچنين به موجب اين گزارش بخشى از نيروى شاغل كشور با روزانه كمتر از يك دلارو 25 سنت درآمد زندگى مى كنند.

موضوع پنجم:

وزارت امورخارجه فرانسه نوشته ى روزنامه ى لوموند را تكذيب كرد. لوموند نوشته بود بين كشورهاى 1+5 برسر پيشنهادى كه مطرح شده بود (كه ايران بايد 2000 كيلو اورانيوم غني شده 3 درصدي اش را به عنوان پيش شرط دورجديد مذاكرات بدهد) اختلاف ايجاد شده ولى وزارت خارجه فرانسه اعلام كرد اختلافى بين كشورهاى 1+5 نيست واين خواسته ى مشترك تمام اين كشورهاست.

همچنين آمريكا به سوريه اخطار كرده با بازرسان آژانس همكارى لازم را داشته باشد كه بتوانند تاسيسات مشكوك سوريه را بازديد كنند. گفته مى شود دراين تاسيسات ايران و كره شمالى با سوريه همكارى مى كنند و قبلا هم يك بار اسرائيل به اين تاسيسات اتمى سوريه حمله كرده است.

موضوع ششم:

آقاي قشقايى معاون وزيرخارجه درمشهد در پاسخ به سوالى در خصوص اعدامها در زندان مشهد مطرح كرده اين اعدامها بنا بر حكم قرآن انجام مى شود. اما بخش جالب صحبت اين معاون وزارت خارجه ايران اين است كه سهم فعلى ما از درياى خزر(بعد از فروپاشى شوروى) سهم درستى است و ديگر صحبت سهم 50 درصدى از درياى خزر را نبايد كرد. البته ايشان معلوم نمى كند سهم فعلى يعنى چند درصد؟ چرا كه روسيه و كشورهاى حاشيه دريا خزرسهم ايران را 11 درصد قرار داده اند، درحاليكه ايران با التماس دنبال سهم 20 درصدى يا حداكثر 16 درصدى است.

درحاليكه برخلاف فرمايش آقاى قشقايى بايد گفت به موجب قرارداد 1940 درياى خزر دريايى مشاع بين ايران و شوروى است و وقتى درصدى مشخص نشود مفهوم مشاع 50-50 است و به موجب قوانين بين اللملى متعدد وقتى كشورى مانند شوروى تجزيه شده (و كشورهاى شوروى سابق پذيرفته اند روى صندلى شوروى در سازمان ملل، روسيه جانشين بشود)، تمام تعهدات شوروى سابق برگردن روسيه است و آنچه كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه ايران همچنان سهم 50 درصدى اش را داشته باشد وآنچه كه مى ماند بين بقيه تقسيم شود. به هرحال وسعتى كه در درياى خزر از ايران جدا شده و بدون اينكه ايران را دخالت بدهند از ايران جدا كرده اند، بزرگتر از استان اصفهان است.

موضوع هفتم:

روزنامه الاهرام چاپ مصر اعلام كرده سنگ مرمر ايران با واسطه گى تركيه دراسرائيل به فروش مى رسد. جالب است كه ايران براى يك مسابقه ورزشى جنجال مى كند اما تركيه به عنوان واسطه روابط تجارى را بين ايران و اسرائيل برقرارمى كند.

موضوع هشتم:

در روزهاى گذشته (درچهارچوب استراتژى اين مرحله ى جنبش) درمورد فشارروى سپاه صحبت كرديم، درمورد مسئله شبكه هايى كه متكى بر روابط محله اى، خانگى و فاميلى باشد و بتواند وظايف حكومت را به مردم منتقل كند و درفرآيند گذار كشور كمك كنند و همينطور در مورد آمادگى عمومى براى مبارزات بى خشونت و متقاعد كردن مردم به اين كه مجموعه ى فعاليت هاى بدون خشونت در ارتباط با همديگر است كه حكومت را پايين مى كشد.

ازامروز به بخش چهارم استراتژى مى پردازيم كه آكسيون هاى عدم همكارى است كه روى بستر بحران اقتصادى است كه كشور را فراگرفته و همينطور تصميمات حكومت كه بار بزرگى از گرانى را مى خواهد به دوش مردم بگذارد. پيش روى ما گرانى بنزين، نان، برق، آب؛ گاز، تلفن و بسيارى كالاهاى ديگر قرار دارد. لازم است آكسيون هايى طراحى كنيم كه با حداقل خطر و ريسك، حداكثر مشاركت مردم را داشته باشد و مردم را بسيج كند و درمقابل خود سرى هاى حكومت و تحميلاتى كه به مردم مى كند بتواند مقاومت مردم را نشان بدهد.

دراين خصوص روزهاى آينده صحبت خواهيم كرد.

اندكى صبر، سحر نزديك است.

تا فردا شاد ، پيروز ، موفق و سرافراز باشيد.

به اميد پيروزى ايران و ايرانى.
V