November 8, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 17 آبان 1389

سلام

دوشنبه 17 آبان ماه 1389 – 8 نوامبر 2010 ميلادى

امروز درمورد 11 صحبت مى كنيم.

موضوع اول:

مشغول محاكمه آقاى ابوالفضل قديانى از اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در شعبه 28 دادگاه انقلاب بودند كه ايشان در روى قاضى مقيسه قاضى خونريز اين شعبه صراحتا مي گويد احمدى نژاد رياكار و دروغگو است و پاى حرفش مى ايستد و درتمام طول دادگاه با قاضى دادگاه درگيرى لفظى پيدا مى كند. ايشان 7 دى ماه سال گذشته در منزلش دستگير شده است.

آقاى مسعود لدنى و همسرشان خانم پروين كهزادى از فعالين ملى مذهبى هستند كه در "جمعيت توسعه سياسى فرهنگى خوزستان" فعاليت مى كردند، دستگيرشده اند وآقاى لدنى به دوسال و همسرشان به شش ماه زندان محكوم شده اند.

ازدانشجويان شوراى عمومى دفتر تحيكم وحدت طى چند روز گذشته 4 نفر دستگير شده اند.عليرضا كيانى دانشجوى كارشناسى ارشد علوم سياسى دانشگاه مازندران كه به 14 ماه حبس و 70 ضربه شلاق محكوم شده بود و محسن برزگر دانشجوى دانشگاه صنعتى نوشيروانى بابل ديروز دستگيرشده اند و از حال اين دو و اينكه آنها را كجا برده اند اطلاعى دردست نيست. محمد حيدرزاده و على قلى زاده هم دو نفرديگرى هستتند كه دستگير شده اند. به نظرمى رسد ترس حكومت اين است كه دفتر تحكيم وحدت بنا بر اطلاعيه اى كه داده، مجمع عمومى تحيكم را كه در صدد برگزارى آن هستند(ولو به طريق اينترنتى) برگزار كند، بنابراين حمله به بچه هاى تحيكم را شروع كرده است.

آقاى عبدالله مومنى طى نامه اى به دادستان از كسانى كه او را شكنجه كرده اند شكايت كرده است. آدمهايى كه وى اسم برده آقاى سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران، قاضى صلواتى بازپرس دادگاه انقلاب، آقاى حيدرى فر و بازجو آقاى سيد صالحى است.

از زندان زنان سياسى هم خبرمى رسد كه به دنبال قطع ارتباطات چند روزه ى اين بخش زندان آنها را به بند متادون (كه بندى است كه معتادان را براى درمان مى برند) منتقل كرده اند. قطع ارتباط با زنان مبارز زندانى سياسى اسباب نگرانى همه را فراهم كرده است.

موضوع دوم:

خبرگزارى مهر از اين خبرداده كه كارگران كارخانه ها و معادن شرق استان گلستان از جمله معادن زغال سنگ البرزشرقى 10 ماه است حقوق نگرفته اند. هيچ كدام از مقامات وزارت صنايع و معادن حاضر نشده دراين خصوص پاسخگو باشد.

موضوع سوم:

درخوزستان در روستاى "قلعه طرفى" بين جاده آبادان واهواز ماموراني كه براى تصرف زمينهاى روستاييان عرب اين منطقه رفته بودند با كشاورزان درگير شده اند و يك زن مجروح شده است. سال گذشته هم حادثه مشابه در اين روستا منجر به كشته شدن يك نفر شد.

طرح توسعه نيشكر مجموعا قراراست 120 هزار هكتار از اراضي دوسوى كارون را تصرف كند و زمين مابه ازا به كشاورزان منطقه بدهد ولى به قول خودش عمل نكرده و درعوض دنبال تصرف زمين هاست و روستاييان هم از زمينهاى خودشان دفاع مي كنند.

موضوع چهارم:

نيروهاى يگان ويژه نيروى انتظامى درغرب كشوردرمراكز 4 استان كردستان، كرمانشاه، ايلام و لرستان رژه و مانور گذاشته بودند كه ايجاد رعب و وحشت بكنند. درآستانه گران كردن كالاها توسط دولت به دليل اينكه درصد بيكارى دراين استانها بالاست، حكومت وحشت خود را نشان مى دهد وسعى مى كند با ايجاد رعب و وحشت ازاعتراضات آينده جلو گيرى كند.

موضوع پنجم:

وزيرنيرو اعلام كرده از ماه آذر برق با قيمت هاى جديد( و درواقع با قيمت گران شده) در قبض ها منعكس مى شود و صورتحساب براى مردم خواهد رفت. البته ايشان توضيحاتى داده كه قيمت برق پلكانى خواهد بود و درهر پله اى گرانى آن مرحله اخذ مى شود ولى آخرسر بايد ديد كه چقدر برق را گران كرده اند.

موضوع ششم:

آقاى متكى اعلام كرده كه ايران آماده است با كشورهاى 1+5 در كشور تركيه مذاكره كند ولى ايشان درمورد اين پيش شرط كه ايران بايد 2000 كيلو اورانيوم غنى شده 3 درصدى خود را تحويل بدهد صحبتى نكرده است.

موضوع هفتم:

آقاى علي الدباغ سخنگوى دولت عراق اعلام كرده كه برسر نخست وزيرى آقاى مالكى توافق شده و آقاى ايادعلاوى هم رئيس مجلس خواهدشد. اما هنوزبخشهاى ديگر سياسى درعراق اين حرف دولت آقاى مالكى را تاييد نكرده اند و بعد از 8 ماه هنوز گروه ديگرى بر اين براين توافق صحه نگذاشته است.

موضوع هشتم:

آقاى سعيدعلى حسينى وزنه بردارايرانى كه قهرمان جوانان سنگين وزن دنيا هم بود به دليل اينكه فدراسيون جهانى وزنه بردارى قطعا تشخيص داده كه از داروهاى نيروزا استفاده كرده، راى داده است كه براى همه عمر از شركت در مسابقات وزنه بردارى محروم شده است.

هم ايشان و هم ساير اعضاى تيم وزنه بردارى انگشت اتهام را به سمت آقاى رضا زاده مى گيرند و مى گويند كه تقصير ايشان بوده كه چه درسمت مربى و چه درسمت رئيس فدراسيون داروهايى را به وزنه برداران جوان داده كه در دايره داروهاى دوپينگى و نيروزا بوده اند. سوء مديريت يكى ديگر از مديران آقاى احمدى نژاد اسباب محروميت اين وزنه بردار جوان كشور را سبب شده است.

موضوع نهم:

آقاى لاريجانى درانتخابات فراكسيون اصولگرايان مجلس عليرغم تلاش طرفداران دولت 44 راى آورد و دوباره به رياست اين فراكسيون انتخاب شد.

موضوع دهم:
آقاى صادق لاريجانى رئيس قوه قضائيه دراظهار نظرعجيبى گفته علت راى نياوردن دموكراتها در كنگره آمريكا، تبعيض عليه مسلمانان در جامعه آمريكا است. اظهارنظرى كه اگر كسى ابتدايى ترين آشنايى ها را با جامعه ى آمريكا داشته باشد مى داند غلط است.

موضوع يازدهم:

اطلاعيه اى كه از سوى "كميته اجرايى مقاومت مدنى مردم ايران" منتشر شده و به آكسيونى در اعتراض به گرانى بنزين دعوت كرده اند كه من متن اين اطلاعيه را كه ديدم درضميمه ى برنامه امشب خواهم فرستاد.

رئوس اين آكسيون سه نكته است: اول) دعوت كرده اند هرگاه دولت بنزين را گران كرد، از فرداى آن روز مردم اعتراض به گران كردن بنزين را آغاز كنند. دوم) از ساعت 4 بعدازظهر به بعد همه براى زدن بنزين به جايگاه ها بنزين بروند. سوم) كه مكمل نكته دوم است اين است كه به عنوان اعتراض به گرانى بنزين خودروها حداكثر 5 ليتر و موتورسيكلت ها يك ليتر بنزين بزنند. با اين كار صف هاى طولانى پشت جايگاه هاى بنزين تشكيل خواهد شد و به استعداد بيش از 2500 جايگاه ارائه بنزين در سطح كشور امكان تجمع خودروها پيدا مى شود. تجمعى كه هيچ كس نمى تواند مزاحم مردم بشود يا مردم را مجبور كند كه بيشتر از 5 ليتر براى خودرو و يك ليتر براى موتوربنزين بزنند. به اين ترتيب تظاهرات پراكنده اى به استعداد تمام مراكز پمپ بنزين ها شكل مى گيرد و در خيابانهايى كه صف هاى چند كيلومترى خودروها بوجود مى آيد ترافيك مختل مى شود وحكومت را برسر دورراهى يا سه راهى مى گذارد كه هر سوى آن برايش باخت است.

درخصوص ابعاد اين آكسيون پيشنهادى روزهاى آينده صحبت خواهيم كرد.

اندكى صبر، سحر نزديك است.

تا فردا شاد ، پيروز و موفق باشيد.

به اميد پيروزى ايران و ايرانى.
V