November 14, 2010

متن پیاده شده روز یکشنبه 23 آبان 1389


یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۹ و ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰

امروز راجع به ۹ موضوع صحبت خواهیم کرد:

قبل از شروع ، باید بابت کیفیت بد صدا و تصویر برنامه ی دیروز عذر خواهی‌ بکنم . به بزرگواری خودتان ببخشید.

موضوع اول ادامه ی بحثمان در اعتراض به گرانی بنزین و غیره است. در مورد گرانی بنزین و دعوتی که کمیته ی اجرایی مقاومت مدنی از مردم داشته و حکومت را تهدید کرده که اگر دست به گران کردن بنزین بزند، مردم با تشکیل صف در پمپ بنزین‌ها دست به تظاهرات آرام و بدون خطر دست خواهند زد تا اعتراضات خود را نشان دهند. راهکارش هم کم زدن بنزین و به صورت هر روزه و از ساعت ۴ بعدازظهربه بعد است.

این تاکتیک کاملا در چارچوب استراتژی مرحله‌ای جنبش، جای می‌گیرد. همانطور که قبلا بارها هم گفته ایم ، چهارچوب استراتژی جنبش مبتنی‌ است بر همبستگی‌ و مقاومت مدنی، مشروعیت زدایی از حکومت و ایجاد شکاف بین آنها و فلج سازی حکومت. در این مرحله از جنبش گفتیم که یک استرتژی چهار گانه و متناسب با این مرحله در دستور جنبش قرار دارد که عبارت است از منزوی کردن و فرسوده کردن سپاه در سطح ملی‌ و بین‌المللی، کمک به ایجاد شبکه‌های اجتماعی، بخصوص در سطح خانواده‌ها و محله‌ها و جاهایی که حکومت نمی تواند به آنجا وارد شود و ضربه بزند.این مورد هم برای انتقال کارهای حکومت به مردم (جایگزین سازی واقعی‌ به موازات زایل شدن مشروعیت حکومت) و هم کمک کردن به تجهیز برای آکسیون‌هایی‌ است که در دستور کار قرار دارد. بحث سوم استراتژی این مرحله ی جنبش مبتنی‌ است بر آکسیون‌های عدم همکاری، عمدتا متمرکز بر گرانی‌ها ی حکومت و بخش چهارم آموزش مردم و آموزش‌های عمومی با ساده‌ترین روش ها، حتی با یک شعار نویسی ساده بر دیوار و به منظور اینکه مردم بدانند که وقتی‌ یک کاری انجام می دهند، چگونه این کار حلقه‌ای است از حلقه‌های به هم پیوسته که می تواند حکومت را در سراشیبی قرار دهد. با چنین ابتکاراتی مانند تظاهرات و تجمعات آرام در پشت صف‌های پمپ بنزین ها، نانوایی‌ها یا روش‌هایی برای عدم همکاری با حکومت، ماند پرداخت نکردن قبوض برق،تلفن، گاز و... همه ی این‌ها مجموعه‌ای است که ساختار حکومت را بهم می‌ریزد و ما را برای قدم بعدی، یعنی‌ نافرمانی‌های مدنی دیگر، آماده می‌کند که توان اداره ی آن از دست حکومت خارج خواهد شد. روز‌های آینده با اشاره به تجربه ی کشورهای دیگر دوباره در مورد این فعالیت‌ها صحبت خواهیم کرد.

نکته دوم اینکه سه تن از وکلای زن به نامهای خانم سارا صباغیان، خانم مریم کیان ارثی وخانم مریم کلباسی بعد از مراجعت از ترکیه درفرودگاه دستگیر شدند وبه نقطه نامعلومی برده شدند.خبربعدی که از یک منبع انتشارپیداکرده آزادی مهدی خزعلی است.همچنین آیت الله کاظمینی بروجردی به نقطه نامعلومی منتقل شده و همسرایشان دچارعارضه سکته قلبی شده اند. پدر رامین پوراندرجانی پزشک کشته شده کهریزک هم در مراسم سالگرد پسرش گفته که از پیگیری قاتلین پسرم ناامید هستم و همه چیز را به خدا واگذارکرده ام

نکته سوم خبری است درباره استقبال دانشجویان از عباس کاظمی استاد اخراج شده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که برای جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان به دانشگاه مراجعت کرده بود. دانشجویان با حلقه های گل و تشویق از این استاد دانشگاه که به بهانه شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری از دانشگاه اخراج شده استقبال کردند. حمایت از مخالفین و سرزنش همکاران سیستم یکی از موثرترین کارها در جنبش سبز است که حاکمیت را در مضیقه قرار می دهد. درهمین راستا آقای امیر آقایی هم که قبلا مطرح شده بود در فیلمی درباره بعداز انتخابات و ندا بازی خواهد کرد درنامه ای از این پروژه انصراف داده است واعلام کرده در جریان تغییرات فیلم نامه این کار نبوده است.

نکته چهارم اینکه انجمن صنفی نانواییها در نامه ای خطاب به احمدی نژاد خواستار بازگشت به قانون تعرفه نانواییها مصوب سال 89 وزارت کاروامور اجتماعی شدند.صنفی که جز محرومترین گروه ها وکارگران هستند.

نکته پنجم اینکه روستائیان روستایی از توابع گلدشت استان لرستان با ماموران نیروی انتظامی که قصد تصرف زمین هایشان را برای لوله کشی داشتند درگیرشدند وبه شدت مورد ضرب وجرح قراگرفتند. نکته جالب اینجاست دولتی که حاضرنمی شود به روستائیان بابت زمین های تصرف شده زمینی بدهد، کمیته امدادش مبلغ 150میلیون تومان برای خرید کامپیوتر برای دانش آموزان کشور کومور اختصاص داده است .مملکتی که روستاهایش پل ندارد تا انگشتان کودکانش قطع نشود.

نکته ششم اینکه بانک مرکزی کویت از بانک ها وصرافی ها خواسته که مناسبات پولی با ایران را به دقت کنترل ومحدود کنند ودیگر اینکه بحرین ، ورود وخروج لنجهای ایرانی به بنادر بحرین را به شدت تحت کنترل خود درآورده ومشکلاتی را برای لنج دارهای بوشهر ایجاد کرده است.

نکته هفتم اینکه شرکت نفتی شلومبرگ یکی از بزرگترین شرکت های نفتی به وزارت خارجه آمریکا قول داده که بعد از اتمام پروژه های نیمه تمامش درایران دیگر هیچ پروژه جدیدی را با ایران آغازنکند واز ایران خارج شود

نکته هشتم اینکه شایع شده آقای هاشمی دردیدارباآقای خامنه ای خواستار بررسی پرونده پسرش در دادگاهی مستقل از سپاه ووزارت اطلاعات شده که البته این در خواست با مخالفت افرادی مثل جنتی قرارگرفته است. ازسویی دیگر خانواده های چهارنفر از اعضای بازداشت شده دفترتحکیم وحدت اعلام کرده اند که از سوی عوامل امنیتی به شدت تحت آزار وفشار قرار گرفته اند که حق ندارند درمورد فرزندانشان اطلاع رسانی کرده یا مصاحبه کنند.

نکته آخراینکه خانم آنگ سان سوچی مبارز برمه ای وبرنده جایزه صلح نوبل بعداز هفت سال حصرخانگی آزادشده وخواستارتلاش بیشتر برای رسیدن به دموکراسی شده است.

اندکی صبرسحرنزدیک است

به امید پیروزی ایران وایرانی
V