November 22, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه اول آذرماه 1389

سلام

دوشنبه اول آذر ماه 1389 – 22 نوامبر 2010 ميلادى

امروز در مورد 10 موضوع صحبت مى كنيم.

موضوع اول:

به گفته آقاى رويانيان(رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور) بنزين درآذرماه هم گران نمى شود.

آقاى عماد حسينى(سخنگوى كميسيون انرژى مجلس)گفته بنزين سهميه اى تا آخرامسال باقى مى ماند و گران نمى شود. اما خبرگزارى مهر گفته ممكن است آقاى احمدى نژاد يك شب هفت حامل انرژى يعنى بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گازمايع،‌ گازطبيعى و برق را همزمان گران كند.

وزيرنيروگفته تا نيمه اسفند ماه حذف يارانه ها را درقبض هاى برق نخواهيد ديد. البته ايشان گفته آمادگى هست كه قبض بيش از 74 درصد مشتركان به جاى دوماه، ماهيانه صادر شود، كه اين مشكل كسرنقدينگى رانشان مى دهد. البته شايد وزير نيرو راست نگويد براى اينكه كم كم گرانى برق را در قبض ها اعمال مى كنند.

آنچه كه ازمجموع اين اخبار محرز است اين است كه دولت از ترس مقاومت مردم عقب نشينى كرد و فعلا اين حرفش را كه آخر آبان و اول آذر بنزين را گران مى كند و حذف يارانه را اعمال مى كند به تعويق انداخت. طرح بسيج كردن مردم(كه اگر بنزين را گران كردند، پشت پمپ هاى بنزين صف هاى طولانى تشكيل دادن و ساعت 4 بعد ازظهر براى زدن بنزين رفتن وهر بار چند ليتر كم بنزين زدن و به اين ترتيب هر روز در سطح پمپ هاى بنزين دركمال آرامش و صلح دوستى تظاهرات بالقوه داشتن) نشان داد كه دولت ازحركت عموم مى ترسد و راهى هم براى مقابله با آن ندارد. همين اخطار را بايد درباره ساير كالاها به حكومت كرد و آمادگى داشت كه اگر دولت بخواهد دست به گرانى هر كالاى ديگر بزند، با مقاومت صلح آميز و مدنى مردم با روشهاى مشابه روبرو بشود.

الان پيشنهاداتى هم در مورد نان رسيده. بچه ها مى گويند همين كار را مى توان در نانوايى ها كرد و كانونهاى مقاومت مدنى را به صفهاى نان در سطح 50 هزار نانوايى كشوركشيد.

درسى كه ازعقب نشينى دولت مى شود گرفت اين است كه اگر درست حركت كنيم و درست اطلاع رسانى كنيم و مردم را خوب توجيه كنيم و شعار نويسى هاى درست داشته باشيم، مى توان در بحران اقتصادى پيش رو دست به مقاومت همه جانبه زد و حكومت را به سمت فلج سازى كامل برد.

موضوع دوم:

آقاى همايون جابرى با وثيقه 30 ميليون تومانى آزاد شد. وى از اعضاى سنديكاى شركت واحد است.

44 نفرازپناهجويان ايرانى در يونان كه ازماه اكتبر دست به اعتصاب غذا زده بودند و بعضي از‌آنها نيز با دوختن لبشان اعتراض كرده بودند، درخواست پناهندگى شان توسط دولت يونان قبول شد و به اين ترتيب به پناهندگى يونان و طبيعتا كل اتحاديه اروپا درآمدند.

موضوع سوم:

آقاى سيد محمود طباطبايى وكيلى است كه پرونده ى بسيارى از بچه هاى سياسى را به صورت رايگان برعهده داشته وهمچنين وكالت پرونده ى خانواده هاشمى را هم عهده دار بوده است. مشرق نيوزخبر داده بود كه ايشان دستگير شده، اما سايت كلمه اين خبر را تكذيب كرد. طى خبرى يكى ازقضات دادگسترى براى من نوشت مشكل با آقاى عليزاده طباطبايى پرونده خانواده هاشمى يا ديگران نيست. بلكه اين است كه آقاى طباطبايى به همراه بسيارى ازوكلا و قضات دادگسترى ازجزئيات پرونده ى معروف به خيابان دكتر فاطمى مطلع هستند. دراين پرونده شركت هاى بيمه با تقلب، روى شناسنامه مرده ها ميلياردها تومان حق بيمه عمر پرداخت كرده اند. متهم اصلى اين پرونده آقاى رحيمى معاون آقاى احمدى نژاد است. دوست ما گفته كه درمجموع آن پرونده بيش از 500 متهم درگير هستند و 4 قتل اتفاق افتاده تا اين دزدى بزرگ را بپوشانند.

همانطوركه قبلا صحبت كرده بوديم آقاى احمدى نژاد به آقاى خامنه اى گفته اين پولها را خرج انتخابات كرده اند كه اگرآقاى رحيمى دستگير شود افشا خواهد شد و درنتيجه تقلب درانتخابات بيش از پيش عيان خواهد شد و به دستور شخص آقاى خامنه اى اين پرونده متوقف شده است.

مشكل دولت آقاى احمدى نژاد اين است كه ماجرا فقط به آقاى عليزاده طباطبايى ختم نمى شود و دهها و بلكه صدها نفر در قوه قضائيه از دزدى و جنايتهاى بزرگى كه دراين پرونده انجام شده، مطلع هستند.

موضوع چهارم:

آقايان باهنر، توكلى، ابوترابى و محمد دهقانى چهار وكيل مجلس كه نماينده مجلس دركارگروه حل اختلاف بين دولت و مجلس بودند( همچنين سه نماينده ازدولت و سه نماينده ازشوراى نگهبان و سه نماينده ازوكلاى مستقل دراين كارگروه حضورداشتند) با نوشتن يك نامه 20 صفحه اى مفصل به حرفهاى روزگذشته آقاى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان اعتراض كرده اند و گفته اند حرفهايى كه ايشان زده مصوبات اين كارگروه نبوده است. ازجمله ليست بلند بالايى از تخلفات دولت را ارائه كرده اند. يك نكته جالب هم دراين نامه گفته اند: ما با توجه به اوامر رهبر درمورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسى تاكنون ازاستيضاح رئيس جمهور صرفنظر كرده ايم.

به اين ترتيب مى بينيم كه اختلاف بين دولت و مجلس با اين كارگروه هم حل نشده است.

موضوع پنجم:

با حرفهاى آقاى رضا نخجوانى رئيس هواپيمايى كشورى معلوم شد امام زمان در سازمان هواپيمايى كشورى ظهور كرده، چون ايشان درگزارشى كه موردعملكرد اين سازمان منتشر كرده گفته با دخالت ويژه ى امام زمان موفق شديم حجم بزرگى از فعاليتهاى نرم افزارى و تدوين آئين نامه ها و غيره را انجام بدهيم!

موضوع ششم:

آقاى الله اكرم درهيئت پارچه فروشها از ورود آقاى محسن رضايى جلوگيرى كرده و كار به دعوا كشيده است. اخيرا از اين اتفاقات افتاده و نشان مى دهد اختلافات سياسى در درون جبهه اصولگرا به هيئت هاى عزادارى هم كشيده شده و بين مداح ها و دست اندركاران هيئت ها هم اختلافات سياسى شدت گرفته است.

موضوع هفتم:

درپادگان امام حسن متعلق به سپاه واقع درميدان اسب دوانى افسريه قراراست روزپنج شنبه 4 آذرماه (عيد غدير) بيش از 100 هزار نفر را جمع كنند و بهشان صبحانه و ناهار بدهند و نمايش بيعت با رهبرى راه بيندازند. غيراز اين موضوع كه مدتى ياد گرفته اند ازاين كارها بكنند كه مقدارزيادي پول در آن خورده بشود(چون گفته مى شود براي 100 هزارنفر بودجه گرفته اند ولى مى خواهند براى 20 هزارنفرغذا تهيه كنند)، با اين نوع نمايشها دنبال ترميم زخم مشروعيت آقاى خامنه اى هستند كه البته ترميم و درمان نخواهد شد.

جالب است كه سپاه قسط دوم خريد مخابرات را به مبلغ 495 ميليارد تومان پرداخت كرد كه درواقع آن را از محل درآمدهاى خود مخابرات پرداخته. سپاه 8000 ميليارد تومان سهام مخابرات را خريد اما بيش از 1500 آن را نقدا نداد و باقى را قسطى بايد پرداخت كند كه مى بينيم ازدرون خود مخابرات مى پردازد.

موضوع هشتم:

آقاى جواد لاريجانى درمصاحبه با آقاى فريد زكريا در سى ان ان گفت: ما دلمان مى خواهد رابطه با امريكا داشته باشيم. چرا نه؟؟

موضوع نهم:

به گفته روزنامه گاردين بريتانيا محدوديت هاى جديدى براى صادرات كالاها به ايران بخصوص كالاهاى دومنظوره وضع كرده است.

روسيه براى سپر دفاع موشكى با ناتو اعلام همكارى كرده است.

آقاى عبدالله گل درمصاحبه با بى بى سى گفته: ما ازاين كه ايران درصدد ساخت سلاح هسته اى هست يا نه مطمئن نيستم. اين چند دوزه بازى كردن آقاى گل را نشان مى دهد.

موضوع دهم:

آقاى وزيرجهادكشاورزى بالاخره و بعد ازاينكه انگشت 30 نفر درروستايى دركهكليويه وبويراحمد قطع شد و بعد ازاينكه بيش از 49 پل درلبنان ساخته شده، دستور ساخت يك پل عابر پياده را روى رودخانه مارون داد.

اندكى صبر، سحر نزديك است.

تا فردا شاد ، پيروز و موفق باشيد.

به اميد پيروزى ايران و ايرانى.
V