December 17, 2010

متن پیاده شده روز جمعه 26 آذر 1389

جمعه 26 آذر 89 ، هفده دسامبر2010 میلادی

درمورد شش موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول این که خانواده های شهدای عزیز ما در روز عاشورای سال گذشته دعوت کرده بودند که مردم سر مزار آنها حاضر شوند وعده زیادی هم رفته بودند و علی رغم جو سنگین امنیتی همدردی خودشان را با خانواده شهدا نشان دادند. حکومت به مطبوعات اعلام کرده بود که اجازه چاپ اعلامیه مراسمی برای این خانواده ها را ندارند و جو امنتی وسیعی هم در تهران حکمفرما بود و در پاره ای از نقاط درگیری هایی گزارش شده از جمله نجف آباد که عزاداران شعارهایی در حمایت آقای منتظری داده اند که منجر به دستگیری چند نفر شده است.


نکته بعدی این که مادر شبنم سهرابی مادر شهید گران قدری که با وحشی گری اتومبیل نیروی انتظامی او را زیر گرفت مصاحبه تکان دهنده ای با سایت کلمه کرده که نشان دهند درد و رنج این مادر و

خشونت حکومت را نشان می دهد که حتی بیست روز جنازه دختراش را به او تحویل دادند و بعد هم با فشار و تهدید او را می خواستند وادار به سکوت کنند.


آقای محمد نوری زاد که دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و به بیمارستان منتقل شده بود همچنان مصر است بر اعتصاب غذا و آقای کروبی در نامه ای به آقای نوری زاد خواسته که اعتصاب اش را بشکند. نیروهای امنیتی چند ساعتی هم خانواده آقای نوری زاد و همسر آقای تاج زاده را دستگیر کرده اند.


نکته سوم این که در مراسم عاشورا در بیت آقای خامنه ای هم هیچ کدام از یاران قدیم ایشان مانند آقای هاشمی و ناطق نبودند و حتی احمدی نژاد هم با توجه به اختلافات اخیراش با آقای خامنه ای در این مراسم نبود و در عوض آقای کسانی مانند آقای رحیمی و جنتی و مصلحی دور آقای خامنه ای سینه زدند. خود آقای احمدی نژاد بعد از اختلافات اش با مداحان به هیات هایی که این مداحان دولتی هستند نرفته و یکی

از آنها هم علنا انتقاد کرده و گفته شما که از آن سر دنیا وزیری را عزل می کنی چطور است که نمی توانی حکم عزل آقای مشایی را بدهی؟


نکته چهارم این که سایت جرس از قول یک سایت نزدیک به کودتاچی ها، که البته اسم این سایت را نگفته، مطرح کرده که نویسنده این سایت گفته بهترین جانشین برای آقای خامنه ای فرزند او حضرت آیت

آلله مجتبی خامنه ای است. اگر این خبر درست باشد نشان می دهد این پروژه جانشین سازی برای آقای خامنه ای ادامه دارد و شتر در خواب بیند پنبه دانه و آقا مجتبی خیال رهبری دارد

.

نکته پنجم این که آقای رحیم مشایی دیدارهایی با سفرای اروپایی داشته ار جمله با سفیر سوییس که حافظ منافع ایالات متحده است. این روزها سکان دار سیاست خارجی دولت آقای مشایی شده که با توجه به روحیه آقای صالحی به عنوان سرپرست وزارت امورخارجه عملا آقای مشایی وزیر خارجه شده. روزنامه دیلی تلگراف هم خبر داده از این که توافق های پشت پرده ای به عمل آمده ایران با فرمول غربی ها برای اروانیوم سه درصد کنار آمده که نشان می دهد تحرکات در راستای خواب دراز مدتی است که برای قدرت دیده اند و این است که به دنبال عادی سازی روابط با غربی ها برآمده اند.


نکته آخر این که روزنامه جورازلیم پست به نقل از منابع خوداش در موساد نقل کرده که ایران به دیلیل مشکلات مالی که دارد کمک های خودش به حزب الله را چهل درصد کاهش داده و به جای عماد مغنیه

هم سردار حسین مهدوی را از نیروی قدس سپاه به معاون عملیات حزب الله گذاشته که دخالت های زیادی در امور می کند.


اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی
V