February 13, 2011

متن پیاده شده روز یکشنبه 24 بهمن 1389


یکشنبه 24بهمن 89و13فوریه 2011درموردهفت موضوع صحبت می کنیم

موضوع اول درباره راهپیمایی 25خرداد از ساعت سه به بعد است که هفت نکته مهم را دراین باره دسته بندی کردم وخدمتتان ارائه می کنم.اول اینکه مهمترین چیز در راهپیمایی فردا ابتکارات فردی است. هر آنچه که افراد،سایت ها، احزاب می گویند درجای خود محترم است اما مهمترین چیز ابتکارات فردی برای اعتراض در میدان مبارزه است. دوم پوشاندن صورت در این راهپیمایی امرواجبی است.چونکه راهپیمایی فردا در دسته بندی حکومت جزو وضعیت بحرانی گنجانده شده ومدیریت سرکوب با آن بر عهده سپاه وقرارگاه ثارالله است.تمامی دوربین های ترافیکی تحت اختیار سپاه قرارخواهد گرفت وآنها حتی شب هم می توانند با این دوربین ها کنترل کنند.

نکته سوم اینکه هرچند پلیس یونیفرم پوش از ورود به محلات وکوچه ها بر حذر داشته شده است اما حکومت برای شناسایی سبزها مامورینی را از ساکنین وکسبه مطمئنا منظورخواهد کرد پس باید نکات امنیتی را کاملا رعایت کرد.نکته چهارم اینکه موتورسوارهای لباس شخصی نقش مهمی در سرکوب مردم دارند.مقابله با آنها با شیوه هایی که قبلا هم انجام می شده است مثل میخ یا روغن سوخته ریختن ویا طناب کشی وغیره ازجمله مهمترین اقدامات است.پنجم اینکه اتومبیل نقش مهمی در جنبش ما دارد.هرکسی که می تواند باید ماشین خودرابه خیابان بیارد.اینکارباعث ترافیک شده وجابجایی نیروهای سرکوبگررابامشکل روبرو می کند ودر عین حال مردم می توانند با موزیک وشعار وبوق هم دراتومبیل هایشان اعتراض کنند.ششم اینکه وسایل ارتباطی فرداقطع خواهند شد پس مهم پیداکردن راه های ارتباطی جایگزین است مثل استفاده از تلفن ثابت،چهره به چهره ودیوار نویسی که بسیار مهم است. هفتم اینکه هدف اصلی ومهم راهپیمایی فردا شکستن فضای خفقان و رعبی است که حکومت ایجاد کرده تا با شکستن این فضا بتوانیم اقدامات موثربعدی را انجام دهیم.اقداماتی مثل ادامه راهپیمایی ها به خصوص بعدازظهر به بعد درتمام شهرهای بزرگ، اعتصابات سراسری و اختلال دربرق شهری وحمل ونقل وغیره. تظاهرات پراکنده ومداوم برای سرنگونی نظام بسیارمهم است.

موضوع دوم اینکه شایعه درگذشت ابراهیم یزدی باسابقه ترین زندانی سیاسی تکذیب شد واو به خانم اش زنگ زده است.منصور اسانلو در زندان دچار حمله قلبی شده است.پیمان عارف دوباره بازداشت شده است.خانم زهرا رهنورد با خانواده مصطفی کریم بیگی شهید مظلوم روز عاشورای سال گذشته دیدار کرد و همچنین خبر رسیده است که نیروهای امنیتی پس از فشارهای متعددبه خانواده دکتر سروش اینبار به موسسه صراط که کتاب های ایشان را چاپ می کرده است حمله برده اند وتخریب کرده اند.این نشان می دهد که چقدرحکومت از دکترسروش که تنها قلم می زند می ترسد.

موضوع سوم اینکه انجمن دانشجویان پیروامام خامنه ای بیانیه ای داده واز حکومت خواسته به سبزها اجازه دهد که راهپیمایی کنند تا تعداد اندک شان معلوم شود.کاش حکومت به حرف این آقایون گوش می کرد وجرات می کرد. سایت آینده هم صفحه اول کیهان دیروز را عینا نقل کرده که در آن نوشته بود 50میلیون نفر در راهپیمایی 22بهمن شرکت کرده اند وخوب اسباب خنده را فراهم ساخته است.

موضوع پنجم حمله لباس شخصی ها به حجت الاسلام منتجب نیا عضوحزب اعتمادملی وکتک زدن ایشان در صادقیه تهران است.

موضوع ششم اینکه سپاه سایبری تشکیل شده است که سایت های اصولگرای مخالف احمدی نژاد را هک می کند

موضوع هفتم اینکه نخست وزیر فرانسه خواستارتشدیدتحریم ها علیه ایران شده است واینکه الجزایر ویمن هم اعتراضات خودرا آغاز کرده اند.

اندکی صبرسحرنزدیک است

به امیدپیروزی ایران وایرانی
V