February 16, 2011

متن پیاده شده روز چهارشنبه 27 بهمن 1389


سلام،

چهارشنبه 27 بهمن 89، 16 فوریه 2011 میلادی

در مورد 7 موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول اینکه تشییع جنازه شهید جنبش سبز ایران، صانع ژاله، دانشجوی کرد و اهل تسنن دانشگاه تهران، دانشکده هنر، امروز از مقابل دانشکده هنر واقع در خیابان ولیعصر روبری خیابان بزرگمهر برگزار می شود. دعوا برسر آن بالا گرفته، حکومت با ریا کاری، با دروغ اعلام کرده که صانع دانشجوی بسیجی بوده، کارت بسیج جعل کردند و مدعی شدند که به دست جنبش کشته شده در حالیکه پیشینه صانع نشان می دهد که نویسنده داستان اتوبوس که در شماره 37 نشریه آزما چاپ شده بوده، از نشریاتی است که اتفاقاً سپاه در لیست نشریات جنگ نرم قرار داده و عضویت او در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر و عکسی که با آقای منتظری از او منتشر شده در واقع این دروغ حکومت را آشکار می کند.

به هیمن دلیل هم جنبش دانشجویی ایران، نهادهای مختلف دانشجویی از جمله شورای تهران دفتر تحکیم وحدت دانشجویی اطلاعیه دادند و اعلام کردند که مراسم تشییع جنازه او را برگزار خواهند کرد و اجازه نمی دهند که حکومت سرکوبگر، متقلب و دروغگو، جنازه شهدای راه آزادی را بدزدد و مصادره بکند. اخباری هم هست که کاملاً نشان می دهد از داخل بیمارستان به بیرون درز کرده که در واقع صانع شهید جنبش سبز ایران است که به گلوله ستم جنایتکارها کشته شده. اخبار دیگری رسیده که حکومت سعی دارد می کند که نیروهای زیادی را بیاورد از شب قبل از قم و پاره ای از شهرستانهای نزدیک تهران نیرو آورده و در مسجد ارک خوابانده، در جاهای دیگربرده و قصد دارد که پای این کار قدرت نمایی کند و درواقع نشان بدهد که حرفی که می زند درست است. آنچه که می شود بیان کرد این است که اگر چه دانشجویان بسیج شدند که از جنازه این شهید جنبش دانشجویی و شهید جنبش آزادیخواهی مردم ایران دفاع بکنند و اجازه سوء استفاده به حکومت را ندهند، اما پاره ای از بچه های دیگر هم اعلام کردند که در صورت خطر دستگیری و زد وخورد آماده کردند عکسهای صانع ژاله را که در هرجایی پخش بکنند که خودش بهترین افشاگری علیه حکومت است و در صورتی که درگیری شدید باشد حرکت را به سمت تمام خیابانهای اطراف و تمام محله های تهران خواهند کشاند و در همه جا نشان خواهند داد که چگونه در واقع حکومت دزد و ریاکار است. فکر می کنم این یکی از آن صحنه های مهم و نقاط اساسی جنبش ما خواهد شد،چرا که فرصتی هست که ضمن بزرگداشت این شهید جنبش، می تواند مشت حکومت دروغگو را باز بکند و نشان بدهد که هیچ اصل و پرنسیپی ندارد و از تقلب و دزدی و دروغی ابایی ندارد.

نکته دوم اینکه واکنشهای مسوولین حکومت روز گذشته کاملاً نشان دهنده عصبی بودن و عصبیت آنها بوده. در مجلس که نمایندگان بلند شدند و شعار مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی سر دادند تا حرفهای متناقض آقای حداد عادل پشت میکروفون تا تجمع در میدان ارک و آدمک آتش زدن و رفتن جمعی از اراذل جلوی منزل آقای کروبی، مجموعه اینها بیش از هر چیز نشاندهنده این است که این حضرات اصلاً فکر نمی کردند که با چنین حرکت شکوهمندی از طرف مردم مواجه شوند بخصوص اینکه این آقایان وکلای مجلس که خیلی از آنها حق حساب از امثال آقای رحیمی گرفتند و روی آن صندلی ها جا خوش کردند دایماً ژنرالهای خونریز زیر گوش آنها خواندند که سرکوب کردیم و دیگر امکان ندارد مردم پا در خیابان بگذارند و خیالشان راحت باشد روی صندلی خود نشستند، وقتی که ناگهان مواجه شدند با این حرکت بزرگ مردم، وحشت سراپای وجودشان را گرفته. به همین دلیل هم حرفهای گاهی خنده دار، مسخره، آمار متناقض و حرفهای متناقضی می زدند. آقای احمدی نژاد هم سعی کرده در مصاحبه که دیشب داشته خودش را کنار بکشد و بیشتر باز گردن مجلس و مخالفین دولت و غیره بندازد و در عوض ایشان آن حرف خودش هم زده که حذف یارانه ها کار امام زمان است و تشکراز امام زمان کرده و با همان حرفهای خودش سرگرم است. آقای لاریجانی هم صحبت از تشکیل کمیته هایی کرده برای رسیدگی به 25 بهمن و اینها، یکی نیست به ایشان بگوید که آن ژنرالهای خونریز نتوانستند جلوی مردم را بگیرند، شما حالا دنبال کمیته درست کردنی و با کمیته و بورکراسی بلکه جلوی مردم را بگیری. به هر صورت بیش از هر چیز پیروزی مردم در 25 بهمن مثل کشیده محکمی بیخ گوش حکومت بوده که آنرا سردرگم کرده.

نکته سوم اینکه آقای اوباما در مصاحبه مطبوعاتی که روز گذشته داشته به شدت باز از حرکت مردم ایران دفاع کرده و گفته که ملت ایران باید اجازه اعتراض داشته باشند ولی تاکید هم کرده که طبیعتاً ما نمی توانیم دخالت بکنیم و حمایت اخلاقی ما بیش از هر چیز هست و سایر امکاناتی که به هر حال دولتها دارند.

نکته چهارم اینکه آقای عبدا... گل در تهران ضمن اینکه در مصاحبه مطبوعاتی که با آقای احمدی نژاد داشت یک حرفی را زد که دولتها باید حرف ملتهایشان را گوش بکنند ولی از آنطرف با صد تا تاجر آماده جیب مردم ایران را خالی بکند اما ظاهراً راننده رئیس دفتر ایشان و همراه رئیس دفتر وی رفته بودند که کتاب بخرند جلوی دانشگاه تهران، راننده رئیس دفتر وی کتک خرده و به این ترتیب خیلی خوب آقای عبدا... گل در جریان حواث قرار گرفته. باضافه اینکه پاره ای از خبرنگاران ترک هم اگر چه به آنها اجازه ندادند اما در جمعیت حضور پیدا کردند و خیلی خوب ایشان می داند که دستی که به خون ملت ایران آغشته است دارد فشار می دهد و پولی را که پول خون ملت ایران است دارد سرازیر می کند به ترکیه. ضمن اینکه بحث از اسناد ویکی لیکسی هست که نشان میدهد که پاره ای از مقامات حزب عدالت و توسعه مثل مقامات افغانی آلوده به پولهای حکومت ایران شدند.

نکته پنجم اینکه سرکنسول اسپانیا در ایران را هم گرفتند و البته سه ساعت بعد آزاد کردند در جریان تظاهرات 25 بهمن که با واکنش دولت اسپانیا و اعتراض آنها مواجه شد.

نکته ششم اینکه آقای مهندس موسوی در پیامی از راهپیمایی شکوهمند 25 بهمن تقدیر کرده از ملت ایران. ایشان گفته که زیر دو فشار اقتدارگرایان دنبال زرو زور که بیشتر کنایه بیشتر به آقای محسن رضایی یا علی لاریجانی می رسد بدون ذکر اسم و کسان بین المللی و قدرتهای جهانی که ایشان اسم هم نیاورده که منظورش چه کسانی هستند، گلوی جنبش را ممکن است ببرد و تسلیت گفته به ملت بابت فرزندان شهید راه آزادی.

نکته هفتم اینکه علی نبوی فعال سیاسی و آزادیخواه در سمنان بازداشت شد. فرزندان آیت ا... بیات زنجانی، محمد، مصطفی و سوسن بیات زنجانی دستگیر شدند در تظاهرات 25 بهمن. شهربانو امامی نماینده مجالس پنجم و ششم و از جبهه اصلاح طلبان دستگیر شده. امیر خسرو دلیرسانی که به 4 سال حبس محکوم شده بود، فعال ملی مذهبی، از بند 350 به انفرادی 209 برده شده و دو نفر هم در سنندج به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که جزییات بیشتری را حکومت از اینها اعلام نکرده.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد، پیروزموفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.
V