February 18, 2011

متن پیاده شده روز جمعه 29 بهمن 1389


سلام

جمعه 29 بهمن 1389، 18 فوریه 2011 میلادی

امروز در مورد 9 موضوع صحبت میکنیم.

موضوع اول راهپیمایی یکشنبه اول اسفند ساعت سه بعد از ظهر است. همانطور که مطلع هستید بسیاری گروهها و صفحات فیس بوک مثل فیس بوک 25 بهمن و جوانهایی که در جنبش حرکت میکنند دعوت کرده اند که به مناسبت هفتم شهدای اخیر جنبش، صانع ژاله و محمد مختاری و اعلام پشتیبانی از آقایان موسوی و کروبی، و اخطار به دیکتاتور روز یکشنبه راهپیمایی سراسری در سراسر کشور داشته باشیم. من از مجموع نکاتی که دوستان گفته اند و نوشته اند 6 محور را دسته بندی کرده ام و خدمتتان ارائه میکنم.
محور اول اینکه حرکت ما در تهران پیشنهاد خیلی از بچه هاست که مسیر سنتی جنبش سبز یعنی خیابان ولی عصر را جای تجمع قرار دهیم اما این به آن معنا نیست که بخواهیم آنجا درگیر بشویم و یا کتک بخوریم بلکه به محض اینکه بدانیم که سرکوبگران در آنجا زمینگیر هستند و مجبورند مجموع محور خیابان ولی عصر را کنترل بکنند،

پخش میشویم در سراسر شهر و خیابانهای منتهی به آن. به قول یکی از بچه ها نوشته بود ما همچون طوفان در سراسر شهر هستیم و مثل بحرینی ها که با اون کشور کوچک اشتباه کردند و در میدان مروارید نشستند و سرکوبگران آمدند و دهها کشته و صدها زخمی روی دستشان گذاشتند، این اشتباه را نمیکنیم، بلکه قدرت ما در تحرکمان و جابجاییمان هست. قدرت ما این است که بزرگترین ضربات را به حکومت میزنیم اما سعی میکنیم که حتی خون از دماغ هیچکدام از بچه هامون نیاد و حداکثر راندمان را در میدان عملیات داشته باشیم.
محور دوم این است که شنبه شب و یکشنبه شب دعوت شده که هر دو شب ساعت 10 شب الله و اکبر بر بامها گفته بشود و مرگ بر دیکتاتور گفته شود و شعارهایی که پشت دیکتاتور را بلرزاند. من خواهشم از همهء شما این است که در اطرافتان، دوست، فامیل و همسایه، اگر هرکسی و به هر دلیلی نمیتواند پا در خیابان بگذارد و در تظاهرات شرکت کند، از او خواهش کنید که در این آکسیون بی خطر و منسجم کنندهء همهء ملت یعنی گفتن الله و اکبر بر سر بام، شنبه شب و یکشنبه شب شرکت بکند برای اینکه صدای یکپارچهء ما پشت حکومت و دیکتاتور را میلرزاند و این سرگیجه ای را که پیدا کرده اند صد چندان خواهد کرد.
محور سوم این است که در محله ها پراکنده بشویم، بخصوص در شب، که حرکت بچه ها راحت تر است و امکان کنترل حکومت کمتر است و با حفظ امنیت در شب حتی اگر گاز اشک آور بزنند، روشن کردن آتش در سطل آشغال میتواند ما را محافظت کند، بعضی بچه ها به شوخی مینویسند که ما روی سطل های آشغال مینویسیم بیت رهبری و آتش میزنیم که خوب این حرکت سمبلیکش هست، اما اونچه که مهم است این است که در واقع بتوانیم از خودمون حداکثر محافظت داشته باشیم، هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ امنیتی و گاز اشک وآور و...خودمون را بپوشانیم.
محور چهارم اینکه صحبت شده، آوردن اتومبیل به خیابان است. آوردن اتومبیل به خیابان در بعد از ظهر یکشنبه به سمت شب، در تهران و شهرهای بزرگ که همینطوری هم ترافیک دارند، ترافیک را دوچندان خواهد کرد، و خودش بخشی از تظاهرات است ضمن اینکه جابجایی سرکوبگران را دشوار میکنه و بچه هایی که تظاهرات میکنند را بهتر میتونه محافظت بکنه.
محور پنجم این است که بخصوص بچه های تهران خیلی ها برای من نوشته اند که به شهرستانی ها بگویید حتی اگر فقط شده با الله اکبر گفتن مشارکت کنند، اما حضور داشته باشند، اگر پا در خیابان بگذارند و یا در محلهء خودشان حضور داشته باشند، این کلید استیصال رژیم است در مقابل جنبش و جنبش را سراسری میکند و قدرت را چند برابر میکند.
محور ششم اینکه مجموع این کارها ،یعنی راهپیمایی یکشنبه و حرکت در تمام سطح شهرها، ما را آماده میکند، مردم را با الله اکبر گفتن بسیج میکند برای آکسیونهای بعدی که در راه است و مجموع اینها انتهایش در واقع سرنگونی دیکتاتور و آزادی ملت است، آکسیونهایی که با بسیج عمومی مردم و آماده نگه داشتن مردم و بحرانی نگه داشتن کشور درواقع میرود به سمت فلج سازی دیکتاتوری.

نکتهء دوم اینکه منابع درون حکومتی خبر میدهند که آقای وحید که از نزدیکان آقای خامنه ای است به دیدن آقای مهدوی کنی رفته، آقای مجتبی خامنه ای هم تلفن زده بوده که پیغام از طرف آقای خامنه ای دارد و حرفشان از طرف آقای خامنه ای این بوده که بیاید و رییس مجلس خبرگان بشود و آقای مهدوی کنی نپذیرفته، با وجود اینکه تهدید کرده اند او را به گرفتن دانشگاه امام صادق از او، اما زیر بار نرفته و گفته که حاضر نیست که به مصاف آقای هاشمی رفسنجانی برود. همینطور منابع درونی خبر میدهند که پسر کوچک آقای هاشمی، یاسر هاشمی را 10 ساعت توقیف کرده بودند، همینطور دو تا از نوه های او را هم توقیف کرده بودند و از او خواسته بودند در مصاحبه چیزهایی بگوید که البته آقای هاشمی زیر بار نرفته و فقط اون چند جمله را گفته که از او ناراضی بوده اند و تظاهرات در مقابل منزلش برپا کرده اند و همینطور جلوی منزل آقای خاتمی و همینطور حسن خمینی، و تلویزیون هم دوباره مرگ بر هاشمی و این شعارها را پخش کرده است. گفته میشه که دوتا برادرزاده های آقای ناطق نوری را هم دستگیر کرده بودند، همینطور پسر آقای حسن روحانی را هم درواقع تحت فشار قرار داده اند و متنهایی را که جلوی آنها گذاشته اند همراه با فشارهایی بوده که این خبرها نشانهء اوج استیصال حکومته که حتی به خودی ها و درونی های خودش هم ناچار است که به زور متوسل بشود.
خبر دیگری که منابع درونی میدهند این است که پریشب بحث داغی درون نیروهای امنیتی بوده برای دستگیری آقایان موسوی و کروبی، اطلاعاتی ها مطلع بوده اند که این کار کشور را منفجر خواهد کرد و امکان کنترل نیست، سپاهی ها معتقد بوده اند که این کار را میشه کرد و خیابان را کنترل میکنند و سرکوب میکنند. اما مجموعاً تصمیمشان این شده که عقب نشینی کنند و تا اینجای کاردست به آقای کروبی و موسوی نزنند و در منزلشان از آنها محافظت بکنند برای اینکه از واکنش مردم میترسند. حرکت ما در روز یکشنبه در واقع میتواند تعیین کننده باشه. بخصوص اینکه مطلبی را روزنامهء دیلی تلگراف امروز منتشر کرده که در آن نوشته که برخی از سپاهیان نامه ای به آقای جعفری فرماندهء سپاه نوشته اند و گفته اند که به هیچ عنوان حاضر نیستند که اسلحه رو به مردم بکشند و خواهان آن شده اند که دستورالعملی را آقای جعفری صادر بکنند که هیچ کدام از نیروهای سپاه و بسیج حق تیراندازی به معترضین صلح جویی را که ولو به رهبری انتقاد میکنند را نداشته باشند.

نکتهء سوم اینکه آقای کروبی در پیامی که فرستاده و آقای واحدی مشاور ایشون نقل کرده به حکومت خطاب کرده که و گفته اگر غیرت و شجاعت دارید من را علنی محاکمه کنید. ایشون گفته جمهوری اسلامی مدتهاست سرنگون شده، نه از جمهوریتش خبری مانده و نه از اسلامیت آن.

نکتهء چهارم اینکه یک گروهی به نام "عملیات ایران"، " آپ ایران" در واقع مسوولیت پذیرفته که سایتهای دولتی، مثل سایت وزارت خارجه، سایت انرژی اتمی، سایت صدا و سیما، سایت خبرگزاری فارس، سایت رهبری، سایت احمدی نژاد و سایت مجلس را برخورد کرده و برای مدتی آنها را با اختلال ایجاد کرده و آن ها را پایین آورده. این گروه قبلاً هم ظاهراً در مصر و تونس همینکارها را کرده.

نکتهء پنجم اینکه دفتر تحکیم وحدت دانشجویی، اعلام عزای عمومی کرده برای صانع ژاله و محمد مختاری به مدت یک هفته در دانشگاه های کشور کرده، دانشگاه هنر این یک هفته را اعتصاب اعلام کرده اند. احتمالاً دانشگاه های دیگر هم به دنبال اعتصاب در هفتهء آینده خواهند رفت.

نکتهء ششم اینکه خانواده های دستگیرشدگان 25 بهمن جلوی زندان اوین تجمع داشته اند، و خواهان رسیدگی و پیدا کردن بچه هاشون شده اند.

نکتهء هفتم اینکه امروز حکومت مانور میخواهد بگذارد و ساندیس خورها را شناسایی بکند، بچه ها خواهش کرده اند که تا اونجیی که ممکنه اونها را شناسایی بکنیم و روال شناسایی و انتشار کسانی که در این مراسم میروند و شناسایی لباس شخصی ها و سرکوبگران را تشدید بکنیم.

نکتهء هشتم اینکه بانک رفاه کارگران هم بیستمین بانک ایرانی است که توسط آمریکا تحریم شده است.

نکتهء آخر اینکه آقای بن علی سکتهء مغزی کرده و احتمالاً رو به موت است در عربستان.

اندکی صبر سحر نزدیک است
تا فردا شاد، پیروز،موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی
V