March 1, 2011

متن پیاده شده روز سه شنبه 10 اسفند 1389

سه شنبه ده اسفند 89،اول مارچ 2010 میلادی

پس از انتقال آقایان موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به زندان حشمتیه سپاه ه تهران، موج عصبانیت و خشم در کشور بالا گرفته است. الله اکبری که شب گذشته مردم در تمام نقاط تهران و بسیاری از شهرستان ها بر سر بام ها گفتند لرزه به اندام حکومت انداخته است.

شب گذشته به درخواست وزارت اطلاعات ایران که برای سه شنبه اعلام وضعیت بحران کرده جلسه شورای امنیت کشور را تشکیل داده اند و غیر از اعضا عادی کسان دیگری هم اضافه شده بودند. آقای وحید از بیت رهبری، مصلحی وزیر اطلاعات، علوی قائم مقام اطلاعات و یوسفی رییس اطلاعات تهران، از بسیج و سپاه جعفری و طائب و دیگرانی بودند، از شهرداری قالیباف و دومعاون حراست و حمل و نقل شهری به جلسه آمده بودند. محسنی و جعفری دولت آبادی، دادستان کل و دادستان تهران را به جلسه آورده بودند تا ببینند چه کار باید کرد.

مشکلی که دارند این است که گزارش ها شان نشان می دهد سراسر ایران را شور فرا گرفته و اعتراضات به تهران منحصر نیست و نیروی کافی برای کنترل جمعیت ندارند. با مسابقه فوتبال هم مواجه هستند و می دانند گروهی از بچه ها در برگشت از استادیوم آزادی موسوی و کروبی را می خواهند و شعار های جنبش را می دهند.

به همین دلیل بعد از ساعت ها جلسه عقل شان به اینجا رسید که تا اندازه ای عقب نشینی کنند و بگویند آقای موسوی و کروبی را زندان نبرده اند. دورغی که خبرگزاری فارس مامور اجراش شد که خیلی هم عقب نشینی بزرگی نباشد، اول بنا بود در رادیو و تلویزیون اعلام کنند اما دیدند این عقب نشینی بزرگی است و قرار شد خبرگزاری فارس این خبر را اعلام کند که البته بلافاصله با تکذیب فرزندان این دو بزرگوار مواجه شد و خیلی زود دورغ شان آشکار شد.

شب گذشته همزمان با الله اکبر در پاره ای از نقاط تهران و شهرهای بزرگ تجمعاتی از مردم شکل گرفت و درگیری هایی از جمله میدان ونک و ولیعصر شکل گرفت و به همین دلیل هم موتور سوار ها را به نقاط مختلف تهران فرستاده بودند که شعار دهند تا بلکه بتوانند ایجاد رعب و وحشت کنند.

منبعی هم از دورن بیت خبر داده که آقای خامنه ای در جواب نگرانی صادق لاریجانی که معروف است بسیار ترسیده گفته مجتبی و تیم کارشناسان او مسئله را مدیریت می کنند و بر پیامد های آن مسلط اند. اما ظاهرا خود آقای خامنه ای را هم از تهران خارج کرده اند.

به هر صورت این حرکت اولیه مردم و خشمی که ابزار شده نکاتی را بیان می کند که باید در حرکت امروز لحاظ کرد.

حتمن وقتی با کمبود نیرو مواجه هستند تلاش می کنند با ایجاد رعب و وحشت و خشونت ورزی عریان بتوانند جمعیت را کنترل کنند. من از همه استدعا دارم هکه حفظ امنیت و تحرک را فراموش نکنند. پخش شدن در سراسر شهر و تحرک را دستور کار بگذارند.

بچه ها مطرح کرده اند که از امشب نمی ایستیم. آنچه که همه بر سر آن توافق کرده اند این است که سه شنبه های اعتراض را داشته باشیم. اما آنان که ابتکار عمل را در دست دارند و می توانند عمل کنند حتمن باید این کار را بکنند چرا که هیچ چیزی جای ابتکار آنها را نمی گیرد و چهار شنبه سوری شبانه را در دستور قرار دهند و اجازه استراحت به کودتاچی ها را ندهند.

یک مدل دیگر هم مدلی بود که در رشت اجرا شد و نتیجه داد . فرار و گریز و کشاندن آنها به کوچه پس کوچه ها و در واقع از کار انداختن شان است. پلیس یونیوفرم پوش به کوچه ها نمی آید و این لباس شخصی ها هستند که نوعا مسلح هم هستند و به کوچه ها می آیند. اما پخش کردن آنها را در موضع ضعف قرار می دهد. این را هم عرض کنم که مسوولیت خشنونت ورزی به گردن حکومت است، و هر بلایی که سر لبس شخصی ها بیایید مسوولیت اش با حکومت و شخص آقای خامنه ای است.

نه تنها لباس شخصی ها که مراکز دولتی که در خدمت سرکوبگران است و برای بازداشت یا شنکجه استفاده می شود هم تامینی از دست فرزندان این مملکت ندارند.

در همین اوضاع مصوبه مجلس برای بازرسی مالی نهاد ها هم به حذف همه ارگان های زیر نظر رهبری منجر شد که نشان می دهد حتی در این اوضاع دیکتاتور همچنان به دنبال فساد بیشتر و نجات فاسدین است.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی
V