April 6, 2011

متن پیاده شده روز چهارشنبه 17 فروردین 1390


سلام

چهارشنبه 17 فروردین 90، 6 آوریل 2011 میلادی

در مورد 14 موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول اینکه آقای دکتر محمد شریف وکیل دادگستری که وکیل بسیاری از فعالین سیاسی بوده و هست، همینطور استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته اخراج شد. برای این ترم درسهای این استاد حقوق را قبلاً قطع کرده بودند و حالا حکم اخراجش را به دستش دادند. بسیاری از اساتید در بسیاری از دانشگاه های کشور یا بازنشسته شدند و یا اخراج شدند.

نکته دوم اینکه عکسهایی که آقای سلیمی داماد آقای مهندس موسوی را نشان می دهد که مورد ضرب و شتم قرار گرفته منتشر شده. آقای دکتر شکوری راد در وبلاگش گذاشته و گفته شده که ایشان در روز تشییع جنازه پدر آقای موسوی وقتی زنی را می خواستند دستگیر بکنند و رفته که ممانعت بکند او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و چندین ساعت هم بازجویی کردند. حکومت در واقع با این برخورد خشن می خواد که زهر چشم بگیرد و بگوید که هیچ برایش فرق نمی کند که چه کسی، در چه منصبی و در چه اندازه ای اگر بخواهد مخالفت بکند او با شدت برخورد می کند و سرکوب می کند. به هر صورت اما این داستان تسلیت گفتن به آقای موسوی که به شکل یک جور خط کشی با آقای خامنه ای و جناح وی درآمده کماکان ادامه دارد. روز گذشته آقای سید هادی خامنه ای برادر آقای خامنه ای، عبدا.. نوری و مصطفی معین از کسانی بودند که تسلیت های با اسم و رسم به آقای مهندس موسوی گفتند و از ایشان هم تعریفهایی را کردند که کاملاً جهت سیاسی آنها دیده می شود.

نکته سوم اینکه بخش بزرگی از مردم کرمانشاه از پرداخت قبوض برق امتناع می کنند و می گویند که ما آنرا نمی پردازیم. قبلاً قبض گاز هم در بسیاری از نقاط کشور مردم نپرداختند و بعضی جاها مثل خمینی شهر اصفهان ریختند توی کیسه بردند جلوی فرمانداری گذاشتند و مجموع این حرکت حکومت را وادار به عقب نشینی کرده و اعلام کرده که تعرفه های گاز رو می خواهد تجدید نظر کند. این آن مسیر درستی است که اولین قدمهای آن با نپرداختن قبض گاز، برق می تواند شروع بشود و سرایت کند به عدم همکاری با حکومت وقتی که عموم مردم مشارکت می کنند حکومت هیچ راهی جز عقب نشینی ندارد. مسیری که تمام مبارزات بی خشونت تحت عنوان قدرت مردم، آنچه که در فیلیپین اسم گذاری کرده بودند، آن را طی کردند و حضور مردم در عدم همکاری با حکومت مثل همین نپرداختن قبض های برق و گاز و آب و غیره قدمهای محکمی است که تمام ارتش و سپاه و پلیس و سرکوبها و دستگاه های اطلاعاتی حکومت به هیچ دردش نخواهد خورد وقتی که مردم اینطوری بایستند آنچنان که از تجربه گاندی در هند تا امروز همه جا این روشها کار کرده و نتیجه مثبت و پیروزی بخش خود را ایفا کرده. در این خصوص بازهم روزهای آینده صحبت می کنیم.

نکته چهارم اینکه آقای سید جواد یحیی زاده نماینده تفت و میبد اعلام کرده که کارکنان شرکت میلاد میبد 6 ماه است که حقوق نگرفتند.

نکته پنجم اینکه در 11 ماه اول سال 1389، سال گذشته، 12% از کل چکهای کشیده شده در کشور یعنی به ازای هر 8 چک یکی از آنها برگشت خورده. از مجموع 5 میلیون و سیصد و چهارده هزار چک به ارزش 25 هزار میلیارد تومان حجم چک هایی است که برگشت خورده. این پدیده مریضی بزرگی را در دل اقتصاد ایران نشان میدهد.

نکته ششم اینکه ماجرای پرداخت پول نفت صادراتی از طریق بانک فدرال آلمان با سرو صداهای زیادی که بپا کرد و فشاری که مطبوعات آلمان، احزاب رقیب دولت و کشورهای دیگر بر آلمان آوردند سرانجام توسط دولت آلمان این مسیر قطع شد و بسته شد و بنابراین مسیری که بانک فدرال آلمان باز کرده بود به روی صادرات نفت ایران به هند و پرداخت پول از طریق بانک آلمانی به این طریق تعطیل شد.

نکته هفتم اینکه شرکت کارلو گاواتسی ایتالیا که ماهواره مخابراتی مصباح را برای ایران ساخته بود از تحویل آن بعد از شش سال خودداری کرده به دلیل اینکه موادی در این ماهواره هست که مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است. سرپرست سازمان فضایی ایران گفته که قدرتهای فضایی خلف وعده و کارشکنی می کنند. قرار بود روسها این ماهواره را بگیرند و به فضا پرتاپ کنند که به این ترتیب فعلاً معوق مانده.

نکته هشتم اینکه بعد از حرف آقای احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعای خود که مسوولیت آنرا به گردن گرفت که خود ایشان از پادشاه اردن دعوت کرده و او نیامده و دعوت به قدرت خودش باقی است، کمیسیونهای مختلفی از مجلس و سایتها و جناح های مختلفی از اصولگراها به شدت به این حرف حمله کردند.

نکته نهم اینکه بسیاری سایتهای مخالف حکومت گزارش دادند در اینکه امسال در سفر مشهد آقای خامنه ای که معمولاً در کاخ ملک آباد مشهد ایشان می نشست و فامیلها و اقوامش در یک روزی به دیدنش می آمدند، امسال هم این کار را کرده اما بسیاری از فامیل و نزدیکان ایشان حاضر نشدند بیایند و او را ببینند از جمله دایی بزرگ و خانواده او که قبلاً در دوره ریاست جمهوری حتی با آقای خامنه ای کار می کردند. این عمق نفوذ جنبش و حضور جنبش را حتی در خانواده آقای خامنه ای نشان می دهد. همین کیفیت در خانواده، نزدیکان و دوستان بسیاری از دست اندرکاران حکومت، فرمانده های سپاه، نیروی انتظامی و غیره هم وجود دارد و در واقع قدرت جنبش را در اقصی نقاط جامعه نشان می دهد.

نکته دهم اینکه در یمن روز سه شنبه هم اعتراضات ادامه پیدا کرد، 5 کشته بجا گذاشت. در روز دوشنبه 17 کشته بجا گذاشته و شورای همکاری شش کشور خلیج فارس دعوت کرده از آقای صالح رئیس جمهور و مخالفین بخصوص ژنرال علی محسن که الان با نفوذترین ژنرالی است که به مخالفین پیوسته که به عربستان بروند و در آنجا با هم مذاکره کنند. آقای علی محسن پذیرفته، ظاهراً آقای صالح هم پذیرفته و ممکن است که مذاکرات بتواند در عربستان و با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر بگیرد.

نکته یازدهم اینکه فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرده که در طی نا آرامی های چند هفته ای در سوریه بیش از 123 نفر کشته شدند. مخالفین در سوریه این عدد را بسی بیش از 130 نفر حتی ذکر کردند.

نکته دوازدهم اینکه مخالفین آقای قذافی موفق شدند که در مناطق نفت خیزی که در کنترل آنها هست اولین محموله نفتی را با وساطت قطر صادر بکنند.

نکته سیزدهم اینکه شورای عالی نظامی مصر بعد از اینکه اعلام کرد که ما اجازه نمی دهیم یک خمینی دیگری در مصر بوجود بیاید، روزنامه کیهان در شماره گذشته خود به شدت به این حرف شورای عالی نظامی مصر حمله کرده اما اتفاقی که در منطقه دارد می افتد این است که آن بحثی که زمانی روزنامه ترکیه کرده بود که دو مدل در منطقه هست یکی مدل اسلامگراها و حکومت ایران و یکی مدل ترکیه که احزاب و انتخابات دموکراتیک باشد به نظر می رسد که مدل ترکیه و احزاب آزاد و انتخابات مدلی است که مطلوب بسیاری از کشورهای منطقه قرار گرفته و مورد تقلید دارد قرار می گیرد.

اما بحث آخر ما راجع به عملکرد جنبش که روزهای گذشته دنبال کردیم در خصوص بحث گسترش کمی و کیفی جنبش صحبت کردیم که هم باید بتوانیم گسترش جغرافیایی جنبش را انجام بدهیم که سال گذشته دستاوردهای خوبی داشت و هم گفت گوی افقی در جنبش، طبقات و جناح ها و بخشهای مختلف جنبش را بشود باهمدیگر صحبت بکنند که در این مورد صحبت کردیم و بحث سوم در مورد گسترش کمی و کیفی آموزش عمومی، نقل تجربیات کشورهای دیگر، نقد اصول مبارزات مدنی و بی خشونت و توضیح دادن قدرت آکسیونهای مختلف آن که در این خصوص مقالات خوب و نوشتجات خوب و جدیدی ترجمه شده که من در ادامه این صحبتها سعی می کنم که در روزهای آینده مواردی از آن را که زحمت بسیاری از بچه هایی هست که زحمت کشیدند بخصوص در خارج از ایران بتدریج خدمت شما اضافه بر منابع قبلی معرفی بکنم.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.
V