September 11, 2005

پیامد زیانبار استعفای گسترده مقامات و مدیران دولتی، از دید یک صاحبنظر

صدا - 5:37 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 1.28MB ) - ( rm: 261KB)

بشنويد:

در روزهای اخیر شماری از مقام های کشوری مانند روسای دانشگاه ها از مقام خود استعفا داده اند. این جابجایی ها در پی تغییر هر دولتی طبیعی است اما از زمان انتخاب احمدی نژاد میزان جابجایی مدیران حتی در مقایسه با دوره های پس از انتخابات در جمهوری اسلامی بسیار زیاد است. محمد محسن سازگارا، تحلیلگر مسایل ایران در واشنگتن در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در آغاز انقلاب موج انقلاب همه چیز را دگرگون کرد اما مدیران جوانی که در آن دوره مسئولیت ها را بر عهده گرفته بودند کم کم تبدیل به یک بدنه تکنوکراتی با تجربه ای برای جمهوری اسلامی شدند. در این ورسیون کمدی بدون اینکه انقلابی روی داده باشد بدون اینکه خواست مردم پشت سرش باشد، یا ریشه نظری داشته باشد صرفا در پیامد یک انتخابات بسیار مشکوک و پر از تقلب عده ای قدرت را قبضه کردند و بعد هم گروه های پشتیبان آن دسته، مانند انصار حزب الله می گویند باید مملکت را از منافقین پاکسازی کرد. البته این دو سویه هم هست یعنی بسیاری از مدیران فعلی حاضر نیستند با این دولت کار کنند. آقای سازگارا می گوید این فرایند برای کشور زیانبار خواهد بود.

 مريم احمدي