May 17, 2009

مصاحبه با دکتر سازگارا در برنامه "زن امروز"- صدای آمریکا

"زن امروز"- صدای آمریکا
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۸۸ ، ۴ مه ۲۰۰۹

مدت برنامه ۳۹ دقیقه

فایل صوتی:
فایل کم حجم ra ریل آدیو
m4a برای نرم افزار آی تیونز
mp3 ام پی تری