May 27, 2010

متن پیاده شده روز پنجشنبه 6 خرداد 1389

سلام
پنجشنبه 6 خرداد 89، 27 می 2010 میلادی
در مورد هفت موضوع امروز صحبت می کنیم:
موضوع اول: آقای مهندس موسوی در جمع جوانان حزب اعتماد ملی تعبیر جالبی کرده بر اینکه خرافات در خدمت فساد سیاسی و اقتصادی قرار دارد. بدون شک دولت کودتایی آقای احمدی نژاد از مشروطه تا به امروز فاسد ترین دولتی است که سرکار آمده و دولتی ست که اشاعه دهنده خرافات و به قول آقای کروبی مملکت را با رمالی و جادوگری و جن گیری اداره می کنند.
موضوع دوم: آقای کروبی هم در مصاحبه ای که داشته دوباره تاکید کرده به اینکه این کشتی نظام جمهوری اسلامی قایق کوچکی شده که با هر حرکتی این طرف و آن طرف می رود و وقتی موج بزرگی بیاید، غرق می شود و مطمئنا این موج موج مردمی است که اکثریت مطلقشان مخالف این نظام هستند.
موضوع سوم: مجید توکلی، این شرف جنبش دانشجویی ایران که دست به اعتصاب غذا زده و دوباره فشار را بر او افزایش داده اند و دوباره او را به سلول انفرادی برده اند. زندانیان سیاسی برای حمایت از مجید توکلی و خواسته های او اعلام اعتصاب غذا کرده اند. همین طور فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر هم طی بیانیه ای خواستار این شده اند که به خواست های مجید توکلی اگر ترتیب اثر داده نشود، امتحانات آخر ترم را اعتصاب خواهند کرد و شرکت نخواهند کرد. به هر صورت حمایت از مجید توکلی و پایمردی او موضوعی ست که امروزه در خارج و داخل ایران در دستور کار همه دست اندرکاران و فعالین جنبش سبز قرار گرفته است.
موضوع چهارم: آقای احمدی نژاد دوباره در صحبتی که داشته دست به التماس کردن به روس ها زده و دوباره مطرح کرده که روس ها زیر فشار آمریکا، لب حرف آقای احمدی نژاد اینست که روس ها زیر فشار امریکایی ها چرخیده اند و به نوعی توهین دیگری هم به روس ها کرده، انچنان که قبلا هم وقتی ایران گفت که به روس ها اعتماد ندارد و فرانسوی ها، به نوعی به روس ها توهین کرد. اما واکنش روس ها جالب است، آقای پریخودکو مشاور رئیس جمهور آقای مدودوف جواب آقای احمدی نژاد را داده یعنی یک تخفیف دیگر، یک توهین دیگر در واقع به آقای احمدی نژاد است. که یک مشاور رئیس جمهور جوابش را داده است. او هم در نامه ای که سخنگوی کاخ کرملین قرائت کرده است. و جالب است که این جواب که جواب نسبتا تندی هم هست شاید بشود روی دو نکته مشخص انگشت گذاشت. اول اینکه مشاور رئیس جمهور روسیه گفته که روسیه منافع ملی اش برایش مهم است و تصمیماتش بر اساس حفظ حداکثر منافع ملی اش است. چیزی که متاسفانه گردانندگان فعلی جمهوری اسلامی اصلا در مد نظرشان منافع ملی نیست و درکی از منافع ملی ندارند. نکته دوم ایشان شاید بشود گفت تلویحا یا تصریحا هم آقای احمدی نژاد را عوام فریب خوانده و هم اینکه او را نماینده مردم ایران ندانسته است. تلویحا ایشان گفته، ملت دوست ایران. به نظرم انطور که گزارش ها نشان می دهد، روس ها سوای منافعی که در سطح بین المللی دارند و عدم اعتمادی که در این مدت به دولت ایران پیدا کرده اند یا بده بستان هایی که با آمریکایی ها و غرب دارند و استراتژی بزرگی که برای خودشان برای نزدیکی به غرب گذاشته اند، اما این مهم ترین عاملی که این چرخش روس ها را ایجاد کرده مسئله براورد سازمان های اطلاعاتی روسیه است که قویا معتقدند که این حکومت آینده ای ندارد و مردم ایران بهش پشت کرده اند و روس ها دراز مدت تر می خواهند آبرویشان را بین مردم ایران احیا کنند. روس هایی که فراموش نکنیم در کودتای سال گذشته نقش پشتیبانی را برای حکومت کودتایی داشته اند. این را جالب است که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای بدانند که قبلا هم من عرض کرده اند که به قول دکتر مصدق قدرت های خارجی قابل ارتباط هستند اما هیچ کدام قابل اتکا نیستند و آقایونی که به پشتوانه یک قدرت خارجی دست به کودتا زده اند حالا می بینند که چگونه آن قدرت خارجی به دلیل منافع ملی اش پشت کرده و آن ها را رها کرده است.
موضوع پنجم: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از مسائل برزیل مطرح کرده که آقای لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل زیر فشار مخالفین به دلیل نزدیکی اش با تهران قرار گرفته و به او انتقادات تندی کرده اند که هم رابطه با آمریکا را به خطر انداخته و هم پروژه های اتمی برزیل را زیر سوال برده و هم اینکه همکار و همدست رژیمی شده است که قابل اعتماد نیست. به نظر می رسد که این فشار روی رئیس جمهور برزیل در آستانه انتخاباتی که در برزیل در پیش است، بیش از پیش رقبای او را زبانشان را دراز خواهد کرد، در انتقاد از رئیس جمهوری فعلی برزیل و اینکه به حکومت رسوایی مثل حکومت ایران نزدیک شده است.
موضوع ششم: آقای احمدی نژاد در صحبتی که داشته مسئله سیصد هکتار زمین را که کنایه آشکاری به پرونده آقای جواد لاریجانی است و گفته که کسانی نمی شود که زمین های دولت را بگیرند و بعد هم بخواهند از مجلس برایش سند درست بکنند. این خط و نشان کشیدن آقای احمدی نژاد و دعوا با برادران لاریجانی، جناح آن ها را به ابعاد جدیدی برده و در واقع به سطح افکار عمومی کشانده است. همانطور که دیده می شود اختلافات داخل حکومت روزبه روز عمیق تر می شود و آقای خامنه ای عرضه اینکه روسای سه قوه اش را با هم جمع بکند، ندارد. چه برسد به شکاف هایی که در جبهه پشت سرش ایجاد شده است.
موضوع هفتم: بحثی بود که از دیروز موکول کردیم به امروز و آن گزارشی بود که خدمتتان بدهم از حادثه ای که ارتش سایبری ایران وابسته به سپاه پاسداران در هک کردن سایت بنده و حمله به فیلم ها روی یوتیوب و یکی از صفحات فیس بوک بنده چندماه پپیش انجام داد. الان که تمام کارها تمام شده و ما توانستیم آخرین بقایای این کار را هم پس بگیریم و اسامی و دمین هایی را که آقایان منتقل کرده بودند به جاهای دیگر، پس گرفتیم. فکر کردم که خوب است این گزارش را به شما بدهم. اولین برداشت ما این بود که این ارتش سایبری هکر های حرفه ای دارد و سایت را هک کرده اند و کارهای پیچیده فنی کرده اند اما بعدا که جلوتر آمدیم فهمیدیم که تنها کاری که کرده اند اینست که کپی پاسپورت من را که از طریق اداره گذرنامه دارد برای آن موسسه وان اند وان که سایت روی سرور آن ها قرار دارد فرستاده بودند و خودشان را جای ما جا زده بودند. در واقع یک جعل و دزدی انجام داده اند و این موسسات هم که چنین تجربیاتی ندارند باور کرده بودند و به این ترتیب توانسته بودند به پشت سایت بروند و از آنجا، هرجایی که به سایت وصل بوده توانسته بودند برخورد بکنند که اولین ضرب ظرف سه چهار ساعت ما توانستیم یوتیوب را پس بگیریم و سایت را هم چندروز طول کشید و در زمانی که این ها خودشان را جای ما جا زده بودند پاره ای از اسامی و دمین ها را به سایت دیگری منتقل کرده بودند که آن هم همین چندروز پیش پس گرفته شد و بنابراین آخرین بقایای دزدی آقایان پاک شد. اینکه آیا این حضرات متقلب و دزد کارهای دیگری هم داشته باشند، من نمی دانم، شاید کلک های دیگری بزنند که طبیعتا ما هم مقابله خواهیم کرد اما مهم اینست که من این گزارش را بدهم که در این کار ارتش سایبری ایران که مثل جز عده ای متقلب و جاعل نیستند، دیده شد که گوگل گروپ، جی میل و ایمیل های گوگل را باز بکنند، ندارند. امکان شکاندن خیلی زمینه های امنیتی را ندارند و بیخودی می خواهند رعب و وحشت ایجاد کنند و بترسانند.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی