September 27, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 5 مهرماه 1389

سلام

دوشنبه 5 مهرماه 1389 - 27 سپتامبر 2010 ميلادي

امروز در مورد 8 موضوع صحبت مى كنيم.

موضوع اول

اعتصاب در بازار طلافروشان اكثر شهرهاى كشورادامه دارد. ازجمله اهواز هم به شهرهايى كه اعتصاب كرده اند اضافه شده است. روزگذشته (يكشنبه) چانه زنى برسرشماليات ارزش افزوده كه مورد اعتراض طلا فروش ها است درسازمان ماليات ها ادامه داشته.

تاحدى هم اين اعتراض به بازار فرش فروش ها سرايت كرده وخبرى هم بود مبني بر اين كه بخشى از بازارآهن فروشان درمشهد هم دست به اعتصاب زده اند. همانطوركه ديروزهم صحبت كرديم، اعتراض به ماليات - آن هم ماليات ارزش افزوده كه بارآن روى دوش مصرف كننده مى آيد وبيش از پيش به ركود فروش اين اصناف دامن خواهد زد – اعتراض به جايى است كه مى تواند مورد پشتيبانى جنبش قراربگيرد.

موضوع دوم

14000 نفرصاحبان حساب هاى بانكي ايراني در بانك هاى اروپايى از طرف بانك هاى اروپايى شناسايي شده اند و زيرنظر هستند. البته بانك ها كارشان اين است كه كنترل مى كنند، اما براي 1000 نفر آنها نامه ارسال شده و در مورد ارتباطات شان با ايران از آنها توضيح خواسته شده. چرا كه با تحريم هاى جديد، مبادلات بانكى با ايران - ولو ازحساب هاى با صاحبان حساب ايرانى - محل اشكال وپرسش بانك هاى اروپايى است.

اضافه براين كه مشكلاتى براى ارتباطات بانكى ايجاد شده، بحران ارزى كشورهم منجر به تشكيل جلسه اى با حضوررئيس كل بانك مركزى و وزيراقتصادودارايى و آقاى دكترولايتى ازطرف رهبرى شده و دراين جلسه گويا رئيس بانك مركزى گفته كه بانك مركزى ديگرامكان كنترل ذخيره ارزى را ندارد و تراز پرداخت هاى كشور به گونه اى است كه بانك مركزى به دليل كاهش درآمدها و كاهش ذخاير ارزى نمى تواند تامين كننده باشد. نهايتا تصميم اين جلسه بركاهش 40 درصدى واردات بوده است.

اين اخبار و اخباراعتصاب دركشور و بحران ها و كاهش ذخايرارزى منجر به اين شده كه در24 ساعت گذشته قيمت برابرى ريال با ارزهاى خارجي ازجمله دلار نوسانات زيادى كرده و به مرز هر دلار1100 تومان رسيده است، درحاليكه قيمت ارزهاى خارجى در بازارهاى دنيا ثابت است و تغييرى نكرده است. بنابراين مشكل از ريال داخل و عدم تزريق ارز از طرف دولت است. به هرصورت اگراين كاهش 40 درصدى واردات كشورادامه پيدا كند وعملى شود، كمبودهاى زيادى پيدا مي شود.

اضافه بر اين بعد ازملاقات آقاي اوباما و رئيس جمهوري چين، آمريكا روى چين فشار آورده كه نرخ پول چين را حداقل بايد 20 درصد بالاتر ببرد تا به اين ترتيب ارزانى بى رويه كالاهاى چينى كاهش پيدا كند و جاهاى ديگر دنيا قادر به رقابت با چين شوند. كنگره آمريكا هم به وزارت بازرگانى آمريكا اختيار داده كه اگر چين زيرباراين افزايش نرخ پول اش نرود، تحريم هايى را روى كالاهاى وارداتى از چين به شكل بازى با تعرفه هاى گمركى اعمال كنند. اگر به هر صورت چين به تغيير نرخ پول اش تن بدهد وكالاهاى چين گران شود - با توجه به اين كه بخش بزرگى از كالاهاى وارداتى ايران از چين است- درايران كمبود كالاها و گرانى كالاها بيش از پيش خواهد شد.

موضوع سوم

600 نفر از معلمين قراردادى درمقابل مجلس اجتماع كردند. به دليل اينكه بنا نيست كه مجموعا بيش از يك صد و چند هزارنفرازمعلمين قراردادى، قراردادهايشان تمديد شود. با اينكه آزمونى خود وزارت آموزش و پرورش گذاشته، حرف است كه مي خواهند از بين آدمهاى گزينش شده خودشان استخدام كنند و معملمين قراردادى با تحصيلات و سابقه اى كه دارند از تمديد قرارداد محروم شده اند. اكثراين معلمين هم از زنان هستند. آماردولت نشان مى دهد كه 46 درصد زنان تحصيلكرده و جوياى كار، بيكار هستند و خبرگزاى مهراعلام كرده كه اين عدد50 درصد است. حتي بعضى ها معتقدند كه عدد واقعى تا 64 درصد هم مى رسد.

موضوع چهارم

آقاي ارژنگ داوودى بعد از 74 روزاعتصاب غذا به تمام خواسته هاى خودش رسيده است و در نامه اى كه منتشر كرده نوشته كه حكومت درمقابل مبارزه اين مبارزعقب نشينى كرده.

موضوع پنجم

پس ازاينكه بخشى از خانواده هاى زندانيان سياسى به ديدن خانواده حميد باكرى شهيد جنگ ايران و عراق رفته بودند (بعد از اين كه اين خانواده مورد ضرب و شتم قرارگرفته بود) نيروهاى امنيتى به خانه حميد باكرى حمله كردند كه با واكنش اهل خانه و حاضرين ناچار به بيرون رفتن ازخانه شدند و به اين ترتيب بازهم نشان دادند كه برايشان نه شهداى سپاه ارزش دارد و نه شهداى جنگ و آنچه كه مى گويند يك بازى بيش نيست و هيچ حريمى را رعايت نمى كنند.

دردانشگاه آزاد رشت برسرمسئله آستين كوتاه پسرها و حجاب دخترها حراست درگيرى ايجاد كرد كه سرانجام با تجمع دانشجوها، نيروى انتظامى دخالت كرد وبه ضرب و شتم دانشجويان پرداخت و اين براى چندمين باراست كه دردانشگاه آزاد ازجمله تهران، مشهد، شهركرد نيروهاى امنيتى وحراستى دستى باز در برخورد با دانشجويان دارند.

موضوع ششم

فرمانده نيروى زمينى سپاه و فرمانده قرارگاه سيدالشهداى سپاه خبر دادند كه 30 نفر ازعوامل انفجار در مهاباد درخاك عراق توسط نيروهاى ايران كشته شدند واعلام كردند كه آنها ازعوامل موساد و سيا و حزب بعث بوده اند. قبلا وزيراطلاعات گفته بود كه اين عناصرظرف 24 ساعت شناسايى مى شوند و به سزاى عمل شان مى رسند و الان اعلام كردند كه كشته شدند. معلوم نيست اگراين عناصر شناسايى شدند چرا اسامي شان اعلام نمى شود؟ اگر مامورين سرويس هاي خارجى بودند بهترين موقع است كه حكومت با ذكر اسامى آنها ووابستگى شان درستى ادعاهاى خودش را نشان بدهد. بيشتر به نظرمى رسد كه يك مانورتبليغاتى است كه حكومت بگويد قدرتمند است و مي تواند با ناامنى هايى كه دركشوراست – مثلا دربلوچستان گروگانگيرى مي شود يا دركردستان انفجارمي شود يا درشهرهاى مختلف اعتصاب مى شود- برخورد كند. به هر حال معماى انفجاردر مهاباد همچنان باقى است.

موضوع هفتم

آقاى سيد آيت موسوى كه درسپاه قدس كارمى كرده ودرلبنان وبغداد بوده وچندين بارقبلا استعفا داده بود و گفته بود كه با كارهاى سپاه قدس موافق نيست كه اين نيرو درقاچاق مواد مخدردست دارد و يا مثلا به يك دهكده درانتخابات عراق 800 هزاردلار پول داده اند و راي خريده اند، در حاليكه مردم خودمان در ايران گرسنه هستند.

گفته شده كه اين آدم در تصادفي درعراق در جاده فاو كشته شده. درحاليكه خيلي از دوستان اش معتقدند كه بر بدن اش جاى هيچ گونه آثار تصادف نيست و شايعات قوى در بين بچه هاى سپاه هست كه او را كشته اند.

موضوع هشتم

به سوالى درمورد برنامه ريزى استراتژيك براى جنبش با اتكا برهمين برنامه آموزشى پاسخ مي دهم.

پاسخ من اين است كه درهرنوع برنامه استراتژيك درجنبش مطمئنا بايد يك بخش مهم به آكسيونهاى عدم همكارى با حكومت اختصاص داده شده باشد. درمحورآن بايد فشار روى سپاه و فرسوده كردن آن و شكاف درآن باشد ويك بخش هم بايد معطوف به نابسامانى اقتصادى مانند افزايش ماليات ها و افزايش قيمت ها و گرانى هايى كه در دستورحكومت است باشد. اين محورها درهر برنامه ريزى استراتژيك براى جنبش در شش ماه يا يك سال آينده، اصلى ترين محورهايى است كه مى تواند مورد بحث قرار بگيرد. بنابراين دوستانى كه روى اين بحث ها كارمي كنند، مى توانند اين پيشنهادهاى من را هم اعمال كنند و بازهم منتظراي ميل ها و پيشنهادات شان هستم.

اندكى صبرسحر نزديك است.

به اميد پيروزى ايران و ايرانى.
V