October 4, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 12 مهر 1389


سلام

دوشنبه 12 مهرماه 1389 / 4 اكتبر2010 ميلادى

امروز در مورد 9 موضوع صحبت مى كنيم.

موضوع اول:

آفاى مهندس حشمت الله طبرزدى دبيركل جبهه دموكراتيك ايران ازطرف دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامى به رياست آقاى پيرعباسى به 9 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شده است.

همينطورازسرنوشت دستگيرشدگان نهضت آزادى ايران خبرى نيست ونگرانى براى سلامتى آنها همچنان ادامه دارد.پسرآقاى دكتريزدى درمصاحبه اى گفته نماز جماعت حتى دراسرائيل مجوز نمى خواهد. چرا كه مقامات امنيتى علت دستگيرى افراد نهضت‌آزادى را برگزارى نماز جمعه ذكركرده اند.

روزنامه واشنگتين پست درگزارش ديروز خود آورده بود كه زندانيان سياسى بي باك درايران حكومت را كلافه كرده اند و گزارشى داده بود ازنامه هايى كه بچه ها از زندان مى نويسند و صحبت هايى كه مى كنند ومقاومتى كه درمقابل حكومت نشان مى دهند.

موضوع دوم:

كارگران كارخانه لاستيك سازى البرز(كيان تايرسابق) 4 ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند و از روز شنبه دست به اعتصاب زده اند و اعتصاب شان هنوز ادامه دارد.

3500 كارگركارخانه لاستيك بارز دراستان كرمان هم سه روز دست به اعتصاب زده بودند اما با وعده اداره كاركرمان فعلا به سركارشان برگشته اند و به آنها قول داده اند كه مديريت خواسته هايشان را برآورده مي كند.

همينطور 98 نفراز كارگران شركت گام (كه براي وزارت نيرو دكل مى سازد) را بعدازاينكه ازمرخصى برگشته اند، بيكار و ازكارخانه اخراج كرده اند.

موضوع سوم:

بسيارى ازمتخصصين روس نيروگاه بوشهرراترك كرده اند و ازآنجا فراركرده اند. چند نفرازآنان را براى ويروس استاكس نت دستگيركرده بودند و اگرچه بعد ازچند ساعت آنها را آزاد كردند، اما بلافاصله بقيه متخصصان رفته اند. اين درحالى است كه يك مقام وزارت صنايع اعلام كرده كه كامپيوترهاى تمام صنايع كشوراز اين ويروس پاكساز شده است، امرى كه متخصصين دردرستى آن شك دارند.

موضوع چهارم:

تصويب شده كه قيمت بليط هواپيما از 15 مهرماه 30 درصد افزايش پيدا كند. يكي از بچه ها نوشته بود قيمت خودكشى هم افزايش پيداكرد! رئيس راه آهن هم اعلام كرده كه گراني بليط راه آهن دردست بررسى و اقدام است.

آقاي محسنى اژه اى سخنگوى قوه قضائيه و دادستان كل و آقاى رادان جانشين فرمانده نيروى انتظامى در مصاحبه و صحبتهاى جداگانه، دلمشغولى و نگرانى شان را ابراز كرده اند و صحبت هايى كرده اند كه نشان مى دهد مسائل اقتصادى و اعتراضات مردم ذهن آنها را كاملا اشغال كرده است. البته آقاى رادان سعى كرده اعتراض صنف طلافروش را به مسئله ماليات برارزش افزوده خارج ازاعتراضات روال مردم بگذارد وبگويد كه ربطى( به قول ايشان) به فتنه ندارد. اما چيزى كه ايشان از آن غافل است اين است كه وقتى يك صنف به افزايش ماليات اعتراض مى كند، اساس اعتراضش به اين است كه قيمت تمام شده به قدرى بالاست كه مردم نمى توانند بخرند وهمه اينها دربحران اقتصادى كشورجا مى گيرد.

موضوع پنجم:

داستان ارزهمچنان ادامه دارد و روزگذشته بانكها كه قراربود به ميزان نامحدود وهرچقدركه هركس ارز مى خواهد به او بدهند، با ارائه كارت ملى فقط تا 2000 دلاربا قيمت 1070 تومان ارزمى فروختند و صف بسيار طولانى دربسيارى ازبانكها به وجود آمد.

جالب است كه درهمين حال صرافى ها وادارشدند كه تابلوى« 1080 تومان فروش و 1074 خريد» نصب كنند، ولي طى مراجعاتى كه به خيلى از صرافى ها شد معلوم شد دلارى براى فروش نداشتند و اين نشان مى دهد كه دليل صفى كه مردم براى خريد ارزمى ايستند، 4 تومان نيست.

دولت اين روزها سعى مي كند با تزريق و جوسازى و تبليغات مشكل را حل كند. شايد دركوتاه مدت موفق شود اما بحران منابع ارزى كشوروبحران سقوط ريال جدى ترازاين ها ست.

موضوع ششم:

سايت آقاى صانعى و بيات زنجانى دوتن ازمراجع و همينطور ويكى پدياى فارسى فيلتر شده اند.

موضوع هفتم:

آقاي احمدى نژاد درصحبتى كه داشته با لحنى كه ادب ايشان را نشان مي دهد، راجع به آمريكا گفته كه مرده شور خودتان و قيافه تان را ببرد كه همه دنيا را به لجن كشيده ايد وآمريكارا تهديد به اخراج از منطقه با اردنگى كرده است. جالب است كه اين حرف آقاى احمدى نژاد را هم سايت رياست جمهورى و هم سايت خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران(ايرنا) سانسور كردند و آن را برداشتند ولي به دنيا منعكس شد و درپاره اى از رسانه ها مانند سى ان ان گفتند كه رئيس جمهور ايران با لحن تندى با آمريكا جنگ لفظى كرده است.

علت عصبانيت آقاى احمدي نژاد يا به دليل التماس هايى است كه به آمريكا كرده و جوابى نگرفته وبه جاى آن جوابهاى تندي گرفته يا ممكن است كه به دليل اين تحريم 8 تن ازمقامات كه قراراست توسعه پيدا كند يا داستان ويروس استاكس نت كه راه اندازى نيروگاه بوشهر را به تاخير انداخته و به خيلى جاهاى ديگراز جمله سانتريفوژها صدمه زده باشد يا مي تواند همه اينها علت اين لحن حرف زدن باشد و يا اين كه هيچ كدام و اين لحن هميشگى آقاى احمدى نژاد است كه مسبوق به سابقه است!

آقاى صادق لاريجانى وعلى لاريجانى و آقاى نجارهم به تحريم اين 8 نفرازطرف امريكا واكنش نشان دادند وجالب است كه نمي دانند ابعاد اين تحريم آمريكا چيست و يا شايد مى دانند و تجاهل مى كنند كه اين 8 نفرمشمول تمام تحريمهاى آمريكا مى شوند كه درلايحه ى كنگره آمده وهيچ بانكى يا شركتى دردنيا حق ندارد كه با آنها معامله يا بده بستان داشته باشد واگر اين كار را انجام بدهد، مشمول تحريم هاى آمريكا خواهد شد و يا اين كه امثال آقاى صادق لاريجانى وعلى لاريجانى مى دانند درصف و نوبتى هستند كه درقدم هاى بعد در ليست هاى تحريم اعلام خواهند شد.

موضوع هشتم:

شركت تركيه اى «تاپ راس» اعلام كرد از پروژه هاى نفتي ايران خارج شده است و دولت تركيه كه اين خبر را داده، گفته است بخش خصوصى سياستش را خودش مي داند ولى اين سياست دولت تركيه نيست. اين شركت اعلام كرده به دليل تحريم هاى آمريكا كه سرمايه گزارى درايران را محدود كرده، از ايران خارج شده است.

موضوع نهم:

من روزانه سوالات زيادى دريافت مى كنم وسعى كرده ام كه هرازگاهى يا اگر بتوانم هرروز،يكى از آنها را كه احتمالا سوال ديگران هم هست مطرح كنم.

امروز سوال يكي از دوستان را (كه طورى كه نوشته اند درسن و سال بنده هستند) ازتهران پاسخ مى دهم. ايشان مشاهدات خودشان را ازجامعه نوشته اند: اين كه چگونه درجامعه هم اخلاق سقوط كرده وهم يك نوع بى اعتمادى مطلق هست و گويى همه چيز درحال ريزش و فروپاشى است. دراين حال بيش از هرچيز به مردم ناراحتى، نگرانى و نااميدى منتقل مى شود. سوال ايشان اين است كه چكاربايد كرد و چرا اين اتفاق مى افتد؟ نكاتي را هم خود ايشان مطرح كرده اند. من پاسخ اين سوال را براى روزهاى بعد مى گذارم، چرا كه موضوع مهمى است كه كاملا به مبارزات بى خشونت ارتباط دارد و نشان دهنده روند فروپاشى است.


اندكى صبر، سحر نزديك است.

تا فردا شاد، پيروز، موفق و سرفراز باشيد.

به اميد پيروزى ايران وايرانى
V