November 16, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 25 آبان 1389

سلام
سه شنبه 25 آبان 89، شانزده نوامبر 2010 میلادی
ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه در سفر هستم و برنامه ، هم کوتاهتره و هم کیفیتش بدتره!
در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم.
موضوع اول اینکه شورای عمومی دفتر تحکیم دانشجویی طی بیانیهء بسیار مهم و بسیار خوبی، سه نکتهء اساسی را مطرح کرده! اول اینکه خط قرمز جنبش دانشجویی، راهبرد بیخشونت است و تکیه بر دیسیپلین مبارازت بیخشونت را امر واجبی دانسته.

دوم اینکه توصیه کرده از تمام ظرفیتهای دانشگاه اعم از کتابخانه، غذاخوری، انجمنهای مختلف و تشکلهای دانشجویی باید برای مبارزات آزادیخواهانه استفاده کنیم و درواقع فعالین دانشجویی که شناخته شده اند لزومی نداره در تشکیلات شناخته شده و زیر ضرب حکومت فعالیت بکنند، و نکتهء سوم اینکه دانشگاه باید بتواند با شبکه های دیگر اجتماعی مثل شبکه های کارگری، معلمی، کارمندان و غیره ارتباط بگیرد و در این مرحله بتونه مبارزه را به بیرون از دانشگاه بکشد.

نکتهء دوم اینکه کار نظارت بر اصناف به بسیج واگذار شده. پنج هزار بسیجی مأمور شده اند تا به سراغ مغازه داران بروند و حکومت وحشت و ترس را بلکه بر سر مغازه دارها مسلط بکنند. آقای سردار همدانی، فرماندهء سپاه محمد رسول الله تهران هم، بسیج اصناف را سرداران جنگ اقتصادی نامیده. به هر صورت این اقدام که من از اون به اشتباه بزرگ حکومت، و یا اشتباه خوب حکومت به نفع جنبش یاد میکنم، بیش از هرچیز نشون دهندهء ترس حکومت از مقابلهء مردم با بحران اقتصادی است که در پیش است و ترس از واکنشهای مردم است و استفاده از یگانه ابزاری است که حکومت دارد و اون هم زور و تهدید و نظامی گری است.

نکتهء سوم اینکه دادگاه خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع آزادی بیان، برگزار شد و چون وکلای ایراد شکلی داشتند قرار شد جلسهء بعدی سوم آذر ماه باشد. خانم ستوده اعتصاب غذایش را شکسته و همینطور آقای دولت آبادی دادستان عمومی تهران هم قول داده به آقای جنتی که کسانی که فعالین اصلی هستند در جنبش را بهشون مرخصی ندهند. همچنین آقای دولت آبادی قول داده به اینکه متهم اصلی پروندهء خیابان دکتر فاطمی را معرفی خواهد کرد، پروندهء شرکت بیمه که متهم اصلی آن آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد است.
آقای مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی به یکسال حبس محکوم شده، سردار مقدم رییس کمیتهء ایثارگران ستاد انتخاباتی مهندس موسوی روز چهارشنبه بازداشت شده، آقای آزاد منیرنیا فعال کارگری در کامیاران دستگیر شده، و عمر اسماعیل پور از فعالین کارگری نقده دستگیر شده! قبلا هم دو نفر دیگر آقایان ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی پور هم از نقده دستگیر شده بودند.

نکتهء چهارم اینکه آقای متکی، ویز خارجهء دولت کودتایی آقای احمدی نژاد، مطرح کرده که محمولهء اسلحه ای که در نیجریه کشف شده متعلق به یک بخش خصوصی ایران بوده است. معلوم نیست از کی در ایران بخش خصوصی میتواند سلاح صادربکند آن هم از بندرعباس وچرا باید این سلاح را لای مصالح ساختمانی پنهان کرده باشد. به هر صورت دو نفر به اسامی عظیمی آشتیانی و اکبر طهماسبی از اعضای نیروی قدس در سفارت ایران پناه گرفته اند که دولت نیجریه خواهان دستگیری و بازجویی آنها شده است. به هر صورت اگر هم سلاح از ایران صادر شده باشد خلاف قطعنامهء شورای امنیت مصوب سال 2007 است و نیجریه به همین دلیل پرونده را به شورای امنیت ارجاع داده است.

نکتهء پنجم اینکه روزنامهء لبنانی الدیار مطرح کرده آقای علیرضا عسکری که قبلا مطرح شده بود معاون وزارت دفاع و سردار سپاه بوده و به کشورهای غربی پناهنده شده شاهد مهم دادگاه بین المللی پروندهء قتل رفیق حریری خواهد بود.
و نکتهء آخر اینکه آقای حسین باقری رییس سازمان مدریت بحران کشور مطرح کرده که بلایای طبیعی سالیانه 3 تا 5 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد میکند و برای جلوگیری از آن تفاهم نامه ای با حوزه های علمیهء قم، مشهد، اصفهان و شیراز امضاء شده است که برای مرحلهء اول این حوزه ها دست به دعا و از این قبیل کارها بزنند تا با این بلایای طبیعی مقابله بشود.
اندکی صبر سحر نزدیک است
تا فردا، شاد و پیروز و سربلند باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی
V