December 14, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 23 آذر 1389

سلام
سه شنبه 23 آذر 1389، 14 دسامبر 2010
در مورد 10 موضوع امروز صحبت میکنیم.

موضوع اول، موضوع جنجالی برکناری آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجهء دولت کودتایی آقای احمدی نژاد است، در حالیکه ایشون با پیام آقای احمدی نژاد در کشور سنگال مشغول مذاکره به عنوان وزیر خارجه بوده، و به جای او آقای صالحی به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شده. این برکناری عجیب و غریب که وزیر خارجهء یک دولتی را درحالیکه در مأموریت هست بردارند فقط از آقای احمدی نژاد و اعوان و انصار او ساخته است!

به هر صورت این ماجرا پیشینهء قبلی داره و قبلاً هم بر سر اون فرستاده های ویژه که آقای احمدی نژاد میخواست بگذاره و وزارت خارجه مخالف بود و آقای متکی بخصوص و آقای لاریجانی به آقای خامنه ای شکایت کردند و خواهان مداخلهء ایشون شدند، نهایتاً آقای خامنه ای مداخله کرد و فرستادگان ویژه را جلویش را گرفت اما آقای احمدی نژاد آمد و اسم آنها را گذاشت مشاوران وزیر خارجه و به آنها حکم داد، و از همان موقع مطرح بود که آقای احمدی نژاد گوش خوابانیده که آقای متکی را که به سهمیهء آقای لاریجانی هم در هیأت دولت معروف بود برکنار بکند. به هر صورت این ماجرا نقطهء اختتامش ظاهراً در چند روز گذشته بوده که آقای رحیم مشایی در سرپرستی هیأتی پیام آقای احمدی نژاد را برای ملک عبدالله پادشاه سعودی برده بوده و او هم ظاهراً پذیرفته بوده که برای حل اختلافات دعوت رسمی ای که شده بپذیرد و به ایران بیاید، و آقای متکی اعتراض داشته که وزارت خارجه اصلاً در جریان چنین فعل و انفعالات دیپلماتیکی با عربستان نبوده و کار را به آقای خامنه ای هم منعکس کرده بوده، و آقای احمدی نژاد هم ظاهراً از اونجا که مدتی است متخصص تودهنی زدن به آقای خامنه ای شده وقتی این را فهمیده او را برکنار کرده و در واقع یک تو دهنی به آقای خامنه ای زده. باید دید که واکنش بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای چه خواهد بود! یا اینکه به قول معروف میکشند به سبیلهاشون و صداشون در نمیاد، و یا اینکه واکنش نشان میدهند و باید که کاری بکنند که آقای متکی بسر کارش برگردد. به هر صورت کاملاً محسوسه که سایتها و نهادها و جناحهای پشتیبان آقای احمدی نژاد هم جا خوردند و در جریان نیستند. این را باید بخصوص به امثال آقای علی لاریجانی و یا سایر کسانی که پشت دولت کودتایی آدم کش رفتند و دفاع کردند گفت: "صبح بخیر" و مردم را کشتند و زندان کردند و هنوز هم بسیاری از فرزندان شهید ما معلوم نیست قبرشان هم معلوم نیست، برای اینکه یک چنین افتضاحی را در مملکت بر سر کار بیارند.

نکتهء دوم اینکه خانم نسرین ستوده به گفتهء همسرشان 6 دی ماه احتمالاً با اتهامات جدیدی در دادگاه محاکمه خواهند شد که اصلی ترینش عدم رعایت حجاب در فیلمهایی است که از ایشون برای جایزه های بین المللی فرستادند. به هر حال خانم ستوده اعتصاب غذایش را ادامه داده و در تنها تماسی که با خانواده اش داشته تأکید کرده و گفته که اینبار خواستهء او لغو کلیهء احکام ناعادلانهء پس از انتخابات است. البته آقای جواد لاریجانی که این روزها متخصص توجیه کردن جنایتهای رژیم شده گفته که خانم نسرین ستوده با گروههای تروریستی ارتباط داشته. امری که همسر ایشون قویاً تکذیب میکنه و بدرستی هم بیان میکنه که هرگز خانم ستوده این وکیل مدافع آزادی بیان، چنین کاری را هرگز در عمرش نکرده و حتی در تمام عمرش ایشون بیشتر از سه دفعه پایش را خارج از ایران نگذاشته. آقای آرش صادقی از دانشجویان فعال که در 16 آذر بیانیه ای هم داده بود و در زندان هست مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دندهء او شکسته و در اعتراض به چنین حرکتی، آرش هم از 19 آذر دست به اعتصاب غذا زده.

نکتهء سوم اینکه آقای عربسرخی، در واقع آخرین شاکی از اون چند نفری که نامه ای امضاء کرده بودند علیه سردار مشفق و توطئه چینی سپاه در انتخابات سال گذشته که به شش سال زندان هم محکوم شده بود، به زندان بازگشت با بدرقهء خانواده و دوستان. بنابراین آخرین از اون جمعی که نامه ای را در شکایت از سردار مشفق امضاء کرده بودند به زندان برگردونده شد.

نکتهء چهارم اینکه بازجوهای اوین درواقع گفتند به دکتر یزدی که میخواهند برای او 15 سال زندان ببرند، منتهی در یکی از این خانه های امن وزارت اطلاعات او را نگهدارند، همچنان که امثال آقای کیانوری و اینها را بدلیل سن زیادشون آنجا نگه میداشتند. مدتی است که این روال قوهء قضاییه شده که بازجوها حرفی را میزنند ولی بعداً قاضی هم همان را عیناً خواهد گفت. درواقع تعیین تکلیف زندانیان و متهمان در واقع به عهدهء بازجویان افتاده.

نکتهء پنجم اینکه 30 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هم پس از حوادث 16 آذر و آکسیون موفقی که دانشجوها داشتند، بخصوص برای میلاد اسدی همدانشگاهی خودشون، و مراسمی که داشتند، به کمیتهء انضباطی احضار شدند.

نکتهء ششم اینکه وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعلام کرده که 18درصد افزایش مراجعات به بیمارستان بدلیل قلبی و 30 درصد بدلیل تنفسی داشتیم، از بعد از این افزایش آلودگی هوا در تهران که مرز یک فاجعهء انسانی دارد نزدیک میشود.

نکتهء هفتم اینکه کیهان رسماً آقای مهندس موسوی را تهدید کرده که وقتی حرف میزنه و اطلاعیه میده، در واقع از 9 دی به بعد جور دیگه ای با او برخورد میشه، و در واقع فقط حرف نیست و تهدید به ضرب و شتم و آدم کشی و قتل کرده که البته رویهء همیشگی کیهان بوده و جالبه که اینها را در صفحات روزنامه ای هم مینویسند و البته از این حرفهای گنده تر از دهان کیهان است که هر وقت هم زده اند، و دارودستهء اونها هم زده، جرأت یک قدم برداشتن را هم در مقابل جنبش نداشته اند.

نکتهء هشتم اینکه 3 کشتی ای که در سنگاپور از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف شده بود، قرار است به حراج گذاشته شود و در واقع از دست ایران هم کاری برنمیاید.

نکتهء نهم اینکه پیرو خبری که در مورد انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند داشتیم آقای حامد کرزای هم به پاکستان رفته و قرار است فردا در جلسه ای که در آنجا تشکیل میشود این قرارداد امضاء شود و خط لولهء 1680 کیلومتری گاز ترکمنستان و منطقهء آسیای میانه را از طریق پاکستان و افغانستان به هند ببرد و به این ترتیب ایران به کل از انتقال گاز کنار مونده و اون داستان خط لولهء صلح بعد از این امضاء منتفی خواهد شد.

و اما نکتهء آخر اینکه از اون اتفاقاتی که فقط در جمهوری اسلامی میافتد، فرودگاه رشت به دلیل طلبی که از شرکت هواپیمایی کاسپین داشته، هواپیمای پر از مسافر را در فرودگاه اجازهء پرواز نداده و ساعتها نگه داشته، و برخورد را درواقع بجای تعقیب از مراجع مالی و حقوقی، با مسافران و پرواز انجام داده.

اندکی صبر، سحر نزدیک است
تا فردا شاد و پیروز و سربلند باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی
V